Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Hạ Long: Đảng viên gương mẫu, người dân đồng thuận

Thứ Bảy, 25/11/2017, 05:50 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các cấp ủy đảng của TP Hạ Long xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Qua đây, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII).

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của Tỉnh ủy, Thành ủy Hạ Long đã ban hành 12 văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); cấp phát hàng nghìn tài liệu tuyên truyền về nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, các chi, đảng bộ. Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết phải đi vào thực chất, bài bản, cụ thể, từ khâu quán triệt, xây dựng chương trình hành động, tổ chức cam kết, kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa nội dung thực hiện Nghị quyết bám sát với tình hình thực tế tại địa phương. Các chi, đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) lồng ghép với triển khai các nghị quyết của tỉnh và thành phố. Sau học tập, quán triệt nghị quyết, 109 cá nhân người đứng đầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; 271 đồng chí cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý hoàn thành viết bài thu hoạch, cam kết và nghiêm túc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân.

Thành ủy cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ gắn chặt việc thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đưa nội dung chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

Song song với đó, việc tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy trong thực hiện cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được các cấp ủy quan tâm. Các đảng ủy cơ sở đều phân công các đảng ủy viên, bí thư chi bộ xây dựng kế hoạch giám sát; đồng thời chủ động nắm tình hình, thường xuyên đôn đốc, uốn nắn chỉ đạo thực hiện và báo cáo cấp ủy kịp thời. BTV Thành ủy tổ chức nhiều cuộc kiểm tra kết quả việc triển khai các nghị quyết của tỉnh, của thành phố về nhiệm vụ công tác năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW. Cụ thể, giám sát trực tiếp tại 27 chi, đảng bộ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện 1 cuộc giám sát thực hiện cam kết về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; giám sát về chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW tại 3 đảng bộ cơ sở.

Cán bộ phường Bạch Đằng, TP Hạ Long trò chuyện với người dân khu phố 5 nắm tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn.
Cán bộ phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) nắm tình hình đời sống nhân dân khu phố 5.

Đảng bộ thành phố đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin, nắm tình hình dư luận, tạo sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Ông Mai Văn Thư, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 5 (phường Bạch Đằng), cho biết: Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi bộ khu phố đã quán triệt sâu sắc đến các cán bộ, đảng viên về việc phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu để nhân dân tin tưởng noi theo. Đơn cử như việc nâng cấp, mở rộng hơn 500m tuyến đường nối các tổ dân 82, 83, 84, 85 mới đưa vào sử dụng tháng 10 vừa qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên khu phố đã gương mẫu đi đầu trong hiến đất, phá tường rào để làm đường. Nhiều hộ sau khi hiến đất không còn diện tích để làm sân, xây lại tường rào, song với sự vào cuộc tích cực của các cán bộ, đảng viên, người dân đã đồng thuận, tự nguyện tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu phố.

Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên từ thành phố đến cơ sở đã được cụ thể bằng những giải pháp để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và những năm tiếp theo của thành phố.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.