Phát huy vai trò bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn

Thứ Hai, 23/10/2017, 16:43 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020”, Huyện ủy Bình Liêu đã triển khai thực hiện một cách quyết liệt, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn đội ngũ cán bộ thôn, bản. Đặc biệt, với vai trò là đảng viên “nằm trong dân”, những bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố có điều kiện phát hiện, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân một cách sớm nhất, từ đó có biện pháp tháo gỡ nhanh gọn và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng tại cơ sở.

Tin liên quan

Anh Phan Tiến Dũng (ngoài cùng, bên phải) Bí thư Chi bộ, Trưởng Thôn Nà Phạ I, xã Tình Húc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới
Anh Phan Tiến Dũng (ngoài cùng, bên phải) Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nà Phạ I, xã Tình Húc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Để triển khai hiệu quả chủ trương này, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đã linh hoạt trong điều động công chức xã cư trú tại thôn, bản, khu phố thực hiện kiêm nhiệm, đồng thời chủ động kết nạp vào Đảng những quần chúng có năng lực, uy tín với dân và có khả năng làm trưởng thôn để thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh. Đến nay, toàn huyện đã có 98/104 thôn bản, khu phố thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố (còn 5 trưởng thôn là đảng viên dự bị đến tháng 2/2018 sẽ chuyển đảng chính thức và kiện toàn lại để đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn).

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phan Tiến Dũng (SN 1983), Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Nà Phạ I, xã Tình Húc cho biết: Mặc dù mới đảm nhận cương vị mới, công việc khá nhiều song tôi thấy vừa là người tiếp thu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, vừa trực tiếp lãnh đạo thực hiện nên việc triển khai cũng có nhiều thuận lợi. Bởi nhất thể hóa tạo được sự thống nhất cao trong chi ủy, chi bộ và ban điều hành thôn. Hầu hết các vấn đề quan trọng trong thôn được chi bộ chỉ đạo kịp thời, chỉ sau hai lần họp chi bộ mở rộng và họp dân là nghị quyết chi bộ được xây dựng và triển khai ngay.

Nghĩa trang của thôn Nà Phạ I, xã Tình Húc được quy hoạch trên diện tích 2000m2 và đang triển khai xây dựng.
Nghĩa trang của thôn Nà Phạ I, xã Tình Húc được quy hoạch trên diện tích 2000m2 và đang triển khai xây dựng.

Mặc dù là thôn, bản vùng thấp của xã Tình Húc, nhưng hiện nay thôn Nà Phạ I vẫn còn 23 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo (toàn thôn có 95 hộ, 355 nhân khẩu). Để thực hiện được mục tiêu ra khỏi diện thôn đặc biệt khó khăn vào năm 2020, thôn phải hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Do vậy, anh Dũng đã cùng chi bộ thôn xây dựng và ban hành nghị quyết lãnh đạo bám sát thực tế và nhu cầu của nhân dân. Đồng thời, chủ động công tác xã hội hóa, tăng cường tuyên truyền, huy động sức dân đóng góp kinh phí, hiến đất xây dựng các công trình công cộng. Nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân tích cực tham gia góp công sức, vật chất xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tiêu biểu nhất phải kể đến là công trình xây dựng nghĩa trang của thôn, những hộ có đất nằm trong vùng quy hoạch đã tự nguyện hiến đất, những hộ không có đất thì đóng góp 800.000 đồng/hộ để xây dựng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh vẫn còn không ít băn khoăn, nhất là về cơ chế, chính sách hỗ trợ. Theo quy định, những người giữ 2 chức danh bí thư kiêm trưởng thôn, bản hiện chỉ được hưởng 100% phụ cấp cho chức danh thứ nhất và 50% phụ cấp cho chức danh thứ hai. Trong khi đó, để thực hiện tốt đồng thời các nhiệm vụ, những đồng chí này phải dành phần lớn thời gian cho vai trò và trách nhiệm của mình đối với công việc được giao. Qua tiếp xúc với đội ngũ bí thư kiêm trưởng thôn ở đây, hầu hết họ đều mong muốn cấp trên mở rộng cơ chế, chính sách nâng mức phụ cấp để bảo đảm cuộc sống, toàn tâm, toàn ý với việc chung.

Hoàng Gái - La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.
.
.