Chấn chỉnh công tác tiếp công dân cấp xã, phường, thị trấn

Thứ Hai, 23/10/2017, 12:29 [GMT+7]
.
.

Sau bài báo: “Thực hiện định kỳ tiếp công dân ở cấp xã: Cần được triển khai nghiêm túc” được đăng tải trên trang tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Báo Quảng Ninh (số ra ngày 12/10/2017), ngày 19/10/2017, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có Công văn số 08/UBND-TD về chấn chỉnh việc thực hiện quy định tiếp công dân thường kỳ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Theo đó, Ban Tiếp công dân tỉnh yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác tiếp công dân; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 về “Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong tình hình mới”, trong đó quy định rõ: “Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ vào thứ năm hằng tuần”.

Bộ phận một cửa của các xã, phường, thị trấn là nơi tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân (trong ảnh: Bộ phận một cửa của xã Quảng An, huyện Đầm Hà)- Ảnh: Thu Nguyệt
Bộ phận một cửa của các xã, phường, thị trấn là nơi tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong ảnh: Bộ phận một cửa của xã Quảng An, huyện Đầm Hà. (Ảnh: Thu Nguyệt)

Công văn nhấn mạnh: “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải trực tiếp tiếp công dân theo quy định. Không được vắng mặt hoặc ủy quyền cho cấp phó và cán bộ vào các ngày tiếp công dân định kỳ (nếu không có lý do chính đáng). Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cần xây dựng kế hoạch tiếp công dân, lịch tiếp công dân cố định vào thứ năm hằng tuần theo quy định; niêm yết công khai thời gian làm việc, lịch tiếp thường xuyên, định kỳ tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn để công dân biết, thực hiện.

Các xã, phường, thị trấn cũng đặc biệt lưu ý, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; cử cán bộ thường xuyên theo dõi công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư có trình độ hiểu biết về pháp luật để tiếp nhận và giải thích cho công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn; sắp xếp, bố trí, trang sắm điều kiện cơ sở vật chất cần thiết, sử dụng linh hoạt để phục vụ công tác tiếp công dân.

Tại phòng tiếp công dân có niêm yết nội quy tiếp công dân; nội quy tiếp công dân ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo. Có sổ theo dõi tiếp công dân được ghi cụ thể thời gian, địa chỉ, nội dung làm việc và chức vụ người tiếp công dân thuận lợi cho việc hướng dẫn, giải thích cho công dân khi đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Riêng đối với các xã, phường, thị trấn mà bài báo đã nêu (gồm: Quảng Minh (Hải Hà); Quảng An (Đầm Hà); Quảng La (Hoành Bồ); Trần Phú (Móng Cái) cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND xã, phường trong việc không thực hiện quy định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp công dân định kỳ, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/11/2017.

Cẩm Nang

.
.
.
.
.
.
.
.