Bình Liêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ Đề án 25

Thứ Hai, 30/10/2017, 06:57 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện Bình Liêu tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án 25 “Về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, đạt nhiều kết quả mới. Trong đó, huyện quan tâm thực hiện các giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng gắn với phân công, phân nhiệm, phân cấp rõ ràng đối với tập thể, cá nhân, trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự chủ động trong công việc, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, lấy ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới
Xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) tọa đàm lấy ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Hoàng Gái (CTV)

Cùng với đó, huyện quan tâm kiện toàn các tổ chức đảng và đảng viên. Cụ thể, huyện đã chỉ đạo, thực hiện tốt việc phát triển tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ, chất lượng sinh hoạt đảng ở các chi bộ, thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong đảng. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các khâu trong công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng, tạo nguồn, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025. Đến nay, huyện đã thực hiện việc chia tách, thành lập các tổ chức Đảng, chi bộ trực thuộc theo quy định đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 67/120 đảng viên mới. Trong đó, đảng viên là nông dân, dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn là 30 người, chiếm 44,77% tổng số đảng viên đã kết nạp từ đầu năm. Hiện tại cơ quan chuyên môn đã thẩm định xong 25 bộ hồ sơ phát triển đảng viên, hết tháng 10/2017 sẽ phát triển được 92 đảng viên mới.

Trong thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, huyện đã giải quyết 23 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện Đề án 25, ngành Giáo dục huyện giảm 146 cán bộ, giáo viên, nhân viên so với chỉ tiêu biên chế được giao; trong đó, 19 cán bộ quản lý, 109 giáo viên, 18 nhân viên. Cán bộ, công chức xã giảm 16 người theo định mức của Trung ương và của tỉnh. Số cán bộ không chuyên trách cấp thôn, bản, khu phố hiện có 584/793 người. Huyện đã chỉ đạo thực hiện nhất thể hóa chức danh đối với một số chức danh cấp huyện, các phòng, ban và cấp xã. Cụ thể, thực hiện Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và Trưởng Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Trong quý IV/2017 sẽ thực hiện nhất thể hóa Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ. Ở cấp xã, đã thực hiện bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc chủ tịch UBND ở 4/8 xã, thị trấn (chiếm 50%).

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Liêu trao chứng chỉ cho đảng viên mới khóa II/2017. Ảnh: La Lành (CTV)
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Liêu trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới khóa II, năm 2017. Ảnh: La Lành (CTV)

Đặc biệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất nhiệm kỳ Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng, thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020, đến ngày 7/9/2017, 169/169 chi bộ trực thuộc 12 đảng ủy cơ sở đã tổ chức thành công đại hội chi bộ. Trong đó, đã nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (bản, khu phố) đối với 98/104 thôn (bản, khu phố). Hiện còn 5 trưởng thôn là đảng viên dự bị đến tháng 2/2018 sau khi chuyển đảng chính thức sẽ kiện toàn để đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Do đó đến quý I/2018 sẽ có 103/104 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (chiếm 99,04%).

Cùng với đó, Bình Liêu chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đặc biệt là chỉ đạo nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát của HĐND từ huyện đến cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được quan tâm thực hiện tốt. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức thực thi công vụ, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ đối với tổ chức và cá nhân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đem lại sự hài lòng cho người dân. Có thể thấy, thông qua thực hiện Đề án 25, hệ thống chính trị của huyện Bình Liêu tiếp tục được củng cố vững mạnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao.

Hà Chi

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.