UBND tỉnh chỉ đạo quản lý chặt mặt bằng tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

Thứ Hai, 11/09/2017, 13:00 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6713/UBND-QLĐĐ1 chỉ đạo UBND TP Hạ Long và TP Cẩm Phả quản lý chặt chẽ mặt bằng tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

a
Một đoạn tuyến đường bao biển TP Hạ Long.

Nhằm đảm bảo mặt bằng hướng tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, tránh để tổ chức, công dân lợi dụng chính sách đền bù của Nhà nước lấn chiếm, xây dựng công trình, trồng cây trái phép, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Hạ Long, TP Cẩm Phả phải tăng cường công tác quản lý đối với tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Qua đó, phải thường xuyên tổ chức kiểm tra tổng thể toàn bộ phạm vi mặt bằng tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đi qua và toàn bộ quỹ đất trong khu vực lân cận, đặc biệt là quỹ đất xen kẹp, giáp ranh với dự án; ngăn chặn và xử lý ngay các trường hợp san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép, trồng cây nhằm mục đích trục lợi chính sách bồi thường, GPMB; UBND các phường có tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đi qua tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị, xã hội các cấp để tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước, không để các đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ, xúi giục người dân làm sai quy định của pháp luật.

Địa phương nào để xảy ra vi phạm thay đổi mặt bằng hiện trạng nêu trên mà không có giải pháp ngăn chặn ngay hoặc ngăn chặn không kịp thời, gây phức tạp, thất thoát kinh phí của Nhà nước khi thực hiện bồi thường GPMB dự án thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

Minh Đức

.
.
.
.
.
.
.
.