Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính: Chuyển biến từ ý thức đến cách làm

Thứ Hai, 11/09/2017, 05:05 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh đối với đội ngũ CB,CC,VC-LĐ và người dân trên địa bàn. Đến nay, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trong thực thi công vụ và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ngày càng được nâng lên.

Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra thực hiện chủ đề công tác năm của đơn vị, địa phương mình. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã thành lập 2 tổ hoặc 2 đoàn, nhóm để phân công nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chủ đề công tác năm tại đơn vị mình một cách sát thực. Tổ kiểm tra việc thực hiện chủ đề công tác năm của 14 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan khối đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định.

Một số địa phương đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện chủ đề công tác năm một cách sát thực, hiệu quả. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức các đợt kiểm tra hằng tháng, như: Cảnh sát PCCC tỉnh tổ chức 40 cuộc kiểm tra đột xuất; Viện KSND tỉnh tổ chức 31 cuộc; Sở GD-ĐT tổ chức 25 cuộc; Sở GT-VT tổ chức 36 cuộc…

Đặc biệt, TX Đông Triều và huyện Hải Hà còn chỉ đạo giám sát, kiểm tra chéo việc thực hiện chủ đề công tác năm giữa các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp xã trên địa bàn. Để kịp thời nắm bắt tình hình triển khai chủ đề công tác năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương còn đi kiểm tra đột xuất tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên. Ảnh: Quang Minh
Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Yên. Ảnh: Quang Minh

Tỉnh chú trọng chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương  thực hiện chủ đề công tác năm. Từ đầu năm đến nay,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở VH-TT đã tiến hành kiểm tra gần 60 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo báo cáo kết quả giám sát của tỉnh 6 tháng đầu năm nay, kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cấp, ngành, đơn vị triển khai nghiêm túc. Nhiều cơ quan, đơn vị đã kết hợp công tác tuyên truyền gắn với phát động các phong trào thi đua nhằm mục tiêu: Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao chất lượng công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, văn hóa công sở, đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng cơ quan văn minh hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017...

Điển hình như TP  Hạ Long tổ chức các hội thi “CB,CC,VC chung tay cải cách hành chính” ; TP Uông Bí tổ chức hội thi gắn với chủ đề công tác năm của thành phố “Tự hào là công dân thành phố Uông Bí”; TP Cẩm Phả phát hành trên 10.000 cuốn cẩm nang tuyên truyền Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; TX Đông Triều phát hành 3.000 cuốn tài liệu tuyên truyền chủ đề công tác năm, tổ chức 25 hội nghị tuyên truyền cấp xã, 128 hội nghị cấp thôn; căng treo 734 băng zôn, pano, khẩu hiệu; xây dựng 438 tin, bài, phóng sự…

Cơ bản đội ngũ CB,CC,VC - LĐ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Những nguyên tắc, tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành xử lý công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi có yêu cầu phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ họp, giao ban định kỳ hằng tháng; chủ động chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp có tinh thần trách nhiệm làm việc chưa cao, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Cán bộ Hội LHPN xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ thực hiện mô hình
Cán bộ Hội LHPN xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ) tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ thực hiện mô hình "3 sạch". Ảnh: Nguyễn Huế

Việc sắp xếp bài trí công sở cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo tính khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Trụ sở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương được chỉnh trang sạch, đẹp; treo Quốc kỳ, Quốc huy ở vị trí trang trọng, đúng kích thước, màu sắc; biển tên, địa chỉ của các cơ quan, đơn vị được ghi cụ thể, rõ ràng, đặt tại cổng chính theo quy định; trên các bàn làm việc có biển tên chức danh. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đều ban hành nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ quan.

Các địa phương xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh một cách thực chất; trong đó tập trung tại cộng đồng dân cư, trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng văn hóa ứng xử trong du lịch, văn hóa giao thông... Việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở các thôn, bản, khu phố trong toàn tỉnh được đẩy mạnh, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia và được cụ thể hoá bằng các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, thôn, bản, khu phố văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường...

Điển hình, TP Hạ Long có 166/167 khu phố đăng ký danh hiệu khu phố văn hóa; 20/20 phường đăng ký danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2017. TP Móng Cái, các thôn, khu triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; duy trì phong trào “Ngày xanh trong tuần” vào thứ 6 tại các thôn, khu; từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, mâu thuẫn bất hòa được giải quyết tại cộng đồng. TP Uông Bí, từ đầu năm đến nay có trên 750 đám cưới, đám tang tổ chức đảm bảo quy định của địa phương... Đến thời điểm này, nhiều địa phương có tỷ lệ thôn, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa cao, như: Đông Triều, Quảng Yên, Hải Hà, Đầm Hà...

Kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh của đội ngũ CB,CC,VC và người dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh.

Liên Hương
 

.
.
.
.
.
.
.
.