TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG

Giải pháp kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa lạm quyền

Thứ Ba, 19/09/2017, 06:09 [GMT+7]
.
.

Tỉnh Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh, tiến tới hợp nhất một số các cơ quan đảng với cơ quan chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở các địa phương trong tỉnh…Việc làm này tạo sự thống nhất, tập trung về thực thi quyền lực, nhưng cũng là nguy cơ tiềm ẩn các yếu tố lạm dụng quyền lực vì mục đích cá nhân, lợi ích nhóm, nếu không kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tình trạng quan liêu, chuyên quyền độc đoán, "lấn sân" trong quản lý, điều hành. Xác định rõ điều đó, thời gian qua Tỉnh ủy đã quyết liệt, triển khai nghiêm túc các giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương…

Phát huy dân chủ, đẩy mạnh công khai, minh bạch

Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai thời gian qua đó là tăng cường phát huy dân chủ, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong tất cả các lĩnh vực. Nhất là những vấn đề mang tính chất nhạy cảm, phức tạp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của của nhân dân. Điều này được thể hiện cụ thể, rõ nét ở hàng loạt các nội dung công việc mà tỉnh đã quyết liệt triển khai thời gian qua, bước đầu mang lại những kết quả tích cực.

Đoàn công tác Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao các giải pháp thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực của Quảng Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh tháng 8-2017
Đoàn công tác Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tháng 8/2017. Ảnh: Minh Thu

Trong công tác cán bộ, tỉnh đã mở rộng dân chủ trong phát hiện, lựa chọn và bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt; thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy (100% cấp huyện; 80% cấp cơ sở) tại đại hội; đồng thời đổi mới quy trình cấp ủy giới thiệu nhân sự (có số dư) để nhân dân lựa chọn “thủ lĩnh” của mình sau đó chi bộ mới tổ chức đại hội để phân công.

Tỉnh đã ban hành Quy chế điều động và luân chuyển cán bộ theo nguyên tắc: Cán bộ cấp trưởng không giữ chức vụ quá 7 năm, cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ không giữ chức vụ quá 3 năm...Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cán bộ để tránh sự trì trệ, kém hiệu quả, lợi ích nhóm. Đến nay đã luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu không phải là người địa phương đối với 6/9 chức danh cấp tỉnh; 12/14 bí thư cấp huyện; 8/14 chủ tịch UBND cấp huyện; 14/14 trưởng công an và viện trưởng viện KSND cấp huyện.

Quảng Ninh cũng là địa phương tiên phong thực hiện kiêm nhiệm, nhất thể hoá các chức danh người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền ở tất cả các địa phương; nhất thể hoá các chức danh người đứng đầu các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; bổ sung việc kiểm đếm cụ thể, hiệu quả công tác vào quy chế đánh giá, làm căn cứ quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ…Qua đó góp phần ngăn ngừa việc lạm dụng quyền lực. Cụ thể như trong công tác cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tại Trung tâm HCC tỉnh, trung tâm HCC cấp huyện đều đặt hòm thư góp ý để các cá nhân, tổ chức phản ánh, đóng góp ý kiến về việc giải quyết TTHC của cơ quan, người có thẩm quyền. Đồng thời thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đến giao dịch TTHC thông qua nhiều hình thức.

Cùng với các giải pháp trên, thời gian qua Tỉnh ủy quyết liệt chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; duy trì chế độ họp giao ban hằng tháng; thường xuyên lắng nghe, tạo điều kiện để CB,CC,VC tham gia góp ý các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của mình. Đặc biệt, công tác nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét khen thưởng, kỷ luật, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC được thực hiện theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Trong đó nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan…

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Để kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tỉnh đã chú trọng kiện toàn nâng cao chất lượng, bổ sung cán bộ có nghiệp vụ sâu trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời tích cực đổi mới công tác này theo hướng: Cấp ủy tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; thanh tra tập trung vào lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; HĐND giám sát đột xuất, thường xuyên việc thực hiện các chủ trương, chính sách ngay từ khi ban hành các nghị quyết (không chờ xong hoặc vi phạm mới giám sát); MTTQ, các đoàn thể thực hiện giám sát trực tiếp, thường xuyên (không báo trước) tập trung vào việc thực hiện chế độ công chức, công vụ tại các trung tâm HCC, bộ phận một cửa cấp xã, các đơn vị cung ứng các dịch vụ cho nhân dân, như trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn...

Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh  tại TX Đông Triều
Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU tại TX Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Chiến

Nổi bật là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong kê khai tài sản; giám sát việc thực hiện cam kết của CB,CC, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 12-NQ/TU và Kết luận 40-KL/TW. Kiểm tra, thanh tra rà soát các quy hoạch, thu hồi các dự án chậm tiến độ, sai mục đích, có vi phạm. Kiên quyết không gia hạn hoặc hợp thức hóa các dự án vi phạm về xây dựng, quản lý đất đai, chuyển đổi mục đích trái phép...Đến nay tỉnh đã thu hồi 25 dự án; trong đó có 4 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, 21 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất…

Với sự vào cuộc quyết liệt, cách làm cụ thể, đổi mới, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng của Đảng bộ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó, có tác dụng răn đe, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương...

Hoài Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.