Phát huy vai trò "cầu nối" của đội ngũ báo cáo viên

Thứ Năm, 14/09/2017, 07:13 [GMT+7]
.
.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của đội ngũ báo cáo viên, trong những năm qua, các cấp ủy đảng của tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên. Từ đó, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong từng thời điểm, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; góp phần định hướng, ổn định tình hình tư tưởng trước những vấn đề phát sinh và nhạy cảm.

Đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh cơ bản được kiện toàn, đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên trung ương và tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 5 báo cáo viên trung ương, 70 báo cáo viên cấp tỉnh. Trong đó, trình độ chuyên môn có 2 tiến sĩ, 25 thạc sĩ, 48 cử nhân; trình độ lý luận chính trị có 72 cử nhân, cao cấp, 3 trung cấp chính trị. 21/21 đảng bộ đã thành lập, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, đảm bảo số lượng, chất lượng, trình độ và hiệu quả hoạt động.

Thành phố Móng Cái tổ chức hội nghị báo cáo viên quý II/2017. Ảnh: Trần Bình (Trung tâm TT&VH Móng Cái)
TP Móng Cái tổ chức hội nghị báo cáo viên quý II/2017. Ảnh: Trần Bình (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Báo cáo viên cấp huyện hiện nay có 475 đồng chí; số lượng báo cáo viên của mỗi đảng bộ huyện, thị xã, thành phố từ 21- 30 đồng chí; báo cáo viên các đảng bộ trực thuộc tỉnh từ 5-28 đồng chí. Cùng với đội ngũ báo cáo viên, các đảng bộ đã thành lập đội ngũ giảng viên kiêm chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Các đồng chí giảng viên kiêm chức đều là báo cáo viên cấp huyện. Ở cấp xã, 168/168 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập ban tuyên giáo và xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở với số lượng là 5.595 báo cáo viên cơ sở.

Đội ngũ báo cáo viên của MTTQ, đoàn thể, các ngành đã được thành lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên pháp luật do ngành Tư pháp thành lập ở cấp tỉnh là 76 đồng chí, cấp huyện 250 đồng chí, cấp xã 760 đồng chí; báo cáo viên do các đoàn thể thành lập cấp tỉnh là 169 đồng chí. Đội ngũ báo cáo viên MTTQ, đoàn thể, các ngành hoạt động khá linh hoạt, theo phương châm mọi lúc, mọi nơi, bám sát nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị. Các báo cáo viên còn bám sát từng đối tượng, những con người cụ thể, nhất là đối với những trường hợp liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng...

Bên cạnh đội ngũ báo cáo viên, toàn tỉnh hiện nay có gần chục nghìn cộng tác viên hoạt động ở các tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội. Đội ngũ này đã góp phần rất tích cực trong việc tuyên truyền những chủ trương lớn của đất nước, của tỉnh đến với nhân dân. Đồng thời còn là lực lượng trực tiếp nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng tâm trạng xã hội trong nhân dân.

Đồng chí Phạm Hữu Luyện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Móng Cái, cho biết: Thành ủy Móng Cái chú trọng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bằng nhiều hình thức, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin hai chiều, chú trọng việc giám sát, phản biện và nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên đều hoạt động tích cực, hiệu quả, thường xuyên báo cáo hoạt động về Ban Tuyên giáo Thành uỷ để nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc tại cơ sở. Qua đó, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kỹ lưỡng đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời kịp thời nắm bắt và phản ánh được tình hình tư tưởng đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Phường Tân An, TX Quảng Yên tuyên truyền cho người dân về các quy định bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Hà Chi
Phường Tân An (TX Quảng Yên) tuyên truyền cho người dân về các quy định bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Hà Chi

Hằng năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở từ 2-3 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Trong đó, có nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng. Mỗi năm trung bình có trên 200 lượt cán bộ được tham gia tập huấn. Các cấp ủy đảng đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với nhiều hình thức: Tập huấn về công tác tuyên truyền miệng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng các phương tiện hiện đại phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng; bồi dưỡng cập nhật kiến thức. Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, mỗi năm từ 2.000-3.000 lượt/địa phương. Cùng với việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Ban Tuyên giáo Trung ương triệu tập. Đến nay, 100% báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và đa số báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở đã được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác báo cáo viên.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.