Đông Triều: Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ bí thư kiêm trưởng thôn, khu

Thứ Tư, 27/09/2017, 08:21 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU (ngày 28/12/2016) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020”, đến giữa tháng 8/2017, 173/173 chi bộ thôn, khu của TX Đông Triều đã hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 với 100% trưởng thôn, khu kiêm bí thư chi bộ.

Việc thực hiện nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu theo tinh thần Chỉ thị số 12 đã giúp các xã, phường trên địa bàn thị xã phát huy tốt vai trò người đứng đầu thôn, khu. Theo đó, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu sẽ sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân... Từ đó, có những chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao. Theo đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ: Chi bộ thôn, khu là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Do đó, việc tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, khu và bồi dưỡng họ đủ năng lực trình độ lãnh đạo theo yêu cầu đổi mới là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ.

Việc trang bị cho đội ngũ bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, khu những vấn đề về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các loại hình chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; về sinh hoạt chi bộ; về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng của chi bộ là rất cần thiết, giúp cho đội ngũ này vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

g
Đồng chí Phạm Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Xá 2, xã Hồng Phong (thứ 2, trái sang), tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về đảm bảo ANTT tại địa phương.

Vừa qua, thị xã đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 173 bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Tại lớp bồi dưỡng, các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu trên địa bàn đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ khu phố; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác nắm, phản ánh tình hình nhân dân; nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và mô hình tự quản ANTT ở khu dân cư; một số vấn đề về công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay… Qua đó, trang bị cho các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu các kỹ năng, nghiệp vụ công tác để phát huy tối đa vai trò trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại khu dân cư; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, thị xã duy trì nghiêm túc việc tổ chức hội nghị giao ban với đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận từ thị xã đến cơ sở. Tại các hội nghị, các nội dung về chủ trương, vấn đề của địa phương, kiến nghị của nhân dân đều được tổng hợp đầy đủ. Từ đây, Thường trực Thị uỷ trực tiếp chỉ đạo, phân cấp, giao nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị và yêu cầu báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết cụ thể trong hội nghị lần sau. Việc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết những vấn đề tại cơ sở là giải pháp tích cực để phát huy vai trò, năng lực của đội ngũ bí thư, kiêm trưởng các thôn, khu.

Thị xã cũng phân công các cán bộ chủ chốt thị xã và xã, phường dự sinh hoạt cùng chi bộ thôn, khu định kỳ. Qua đây, làm căn cứ để kiểm tra, nắm bắt hiệu quả hoạt động của các bí thư kiêm trưởng thôn, khu, các vấn đề bất cập trong sinh hoạt chi bộ, để đề xuất khắc phục kịp thời những tồn tại từ cơ sở.

Chị Phạm Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Xá 2 (xã Hồng Phong) chia sẻ: “Vừa là người tiếp thu chủ trương, đường lối, nghị quyết, vừa trực tiếp lãnh đạo thực hiện, nên công việc được triển khai thuận lợi, nhanh hơn, dễ tạo sự thống nhất cao trong chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, lãnh đạo thôn, đồng thuận trong nhân dân. Với vai trò và trách nhiệm này, tôi càng ý thức cao hơn việc nâng cao năng lực, và bản lĩnh chính trị, để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, TX Đông Triều tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Trong đó, đặc biệt chú ý nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.