Tin vào Đảng và lo cùng Đảng

Thứ Năm, 31/08/2017, 13:39 [GMT+7]
.
.

Những ngày này, các chi bộ cơ sở cuối cùng trong toàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thành đại hội để nhìn nhận, đánh giá toàn diện hoạt động một nhiệm kỳ, bầu nhân sự mới để lãnh đạo chi bộ trong chặng đường mới.

“Tin vào Đảng và lo cùng Đảng” là điều mà chúng tôi ghi nhận được khi có dịp thực tế tại một số đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Người dân, đảng viên đồng thuận, đánh giá cao những đột phá mạnh mẽ của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị thời gian qua. Đặc biệt là chủ trương nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Chỉ thị hợp lòng dân

Chỉ thị số 12-CT/TU về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020” được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua cuối năm 2016. Trong đó, với việc thực hiện chủ trương nhất thể hoá bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (bản, khu phố), Quảng Ninh kỳ vọng góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện...

Đảng viên Chi bộ thôn Đông Sơn, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Chi bộ thôn, nhiệm kỳ 2017-2020.
Đảng viên Chi bộ thôn Đông Sơn, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Chi bộ thôn, nhiệm kỳ 2017-2020.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Vũ Ngọc Giao nhấn mạnh: “2 trong 1”  tạo được sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương, chỉ đạo từ chi bộ tới việc thực hiện, nắm rõ tư tưởng, tình hình của nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, không phải qua nhiều công đoạn xin chủ trương. Mặt khác mô hình này cũng phát huy cao nhất sức mạnh lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (bản, khu phố) sẽ sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng, việc chấp hành chính sách pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, có những chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao, góp phần gắn kết giữa Đảng với nhân dân, đem lại niềm tin cho nhân dân...

Cùng với những thuận lợi, hiệu quả mang lại từ chủ trương nhất thể hoá, một trong những nội dung của Chỉ thị số 12-CT/TU được lòng dân nữa đó là vấn đề dân chủ đã được đặc biệt quan tâm, đề cao. Chỉ thị yêu cầu các địa phương phải tăng cường dân chủ trực tiếp ở cơ sở, nhất là trong dịp bầu trưởng thôn (bản, khu phố), đại hội chi bộ cơ sở trên tinh thần chi bộ hay cấp uỷ cấp cơ sở giới thiệu đảng viên có số dư xuống hiệp thương với ban công tác mặt trận và nhân dân để có danh sách bầu cử trực tiếp của nhân dân. Sau đó nhân dân được bầu cử trực tiếp. Đồng chí nào trúng trưởng thôn (bản, khu phố) thì tại đại hội chi bộ bầu vào chức bí thư chi bộ. Như vậy được hai mục tiêu là do dân chọn, dân cử và hợp nhất được chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (bản, khu phố) thông qua bầu dân chủ, xuất phát từ nhân dân, do dân...

Tin vào Đảng và lo cùng Đảng

Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, để việc thực hiện này đạt hiệu quả cao, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích những nhân tố mới có nhiệt huyết, triển vọng, khao khát cống hiến; giải thích và tháo gỡ những rào cản về dòng tộc, cục bộ, đố kỵ, phân quyền để nhân dân hiểu, tin tưởng làm theo. Đồng thời, cấp uỷ, chính quyền các địa phương rất cầu thị, tổ chức xin ý kiến rộng rãi về việc thực hiện mô hình nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (bản, khu phố), nhất là phát huy tính dân chủ, công khai trong lựa chọn nhân sự. Người dân được khuyến khích mạn đàm, bàn luận, giới thiệu người có đủ năng lực, uy tín làm trưởng thôn (bản, khu phố), sau đó tiếp tục được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả cùng những bước đi thận trọng, chặt chẽ, đến thời điểm này hầu hết các đại hội chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh đã được tiến hành thành công, nhân dân, đảng viên phấn khởi, tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới nhiều bứt phá đổi mới.

Cử tri khu phố 7A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long bỏ phiếu bầu trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020.
Cử tri khu phố 7A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long bỏ phiếu bầu trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020.

Bà Nguyễn Thị Hương (phường Đức Chính, TX Đông Triều) chia sẻ: “Tôi thấy việc bí thư kiêm khu trưởng là rất hợp lý, người dân chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Một người đảm trách hai công việc sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm được chi phí, tinh giản được bộ máy cán bộ gọn nhẹ hơn. Tôi đánh giá rất cao sự đổi mới này của tỉnh, bởi với cách làm công khai, dân chủ trong công tác bầu cử, người dân chúng tôi được trao đổi, bàn luận, giới thiệu người có đủ năng lực, đủ uy tín để đảm nhiệm các nhiệm vụ của khu mình. Cách làm này thực sự phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của người dân, và qua đây chúng tôi thấy quyền của mình đã được đề cao, phát huy, nên chúng tôi cũng tự thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với nghĩa vụ của mình, cùng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, đảng viên Chi bộ khu phố 6A (phường Hồng Hải, TP Hạ Long) cũng khẳng định: “Tôi đã trải qua nhiều kỳ đại hội chi bộ, nhưng phải công nhận rằng nhiệm kỳ này tỉnh thực sự có nhiều đột phá, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện rõ nét trong các nội dung của Chỉ thị số 12, nhất là nội dung trọng tâm về nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố. Tôi cho rằng đây là sự đổi mới, mang tính tích cực và phù hợp với điều kiện hiện nay và hy vọng đồng chí bí thư kiêm trưởng khu sẽ phát huy hết năng lực phục vụ nhân dân để phát huy vai trò của Đảng ngày càng có uy tín trong nhân dân”.

Đến thời điểm này, cơ bản toàn tỉnh đã tiến hành xong công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở gắn với bầu trưởng thôn (bản, khu phố) nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là việc làm mới nên cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao, cùng những bước đi thận trọng, phù hợp nên đã đạt được những kết quả như kỳ vọng (98% thôn, bản, khu phố đã thực hiện kiêm nhiệm). Qua đó đã tiếp tục khẳng định chủ trương này là hoàn toàn đúng đắn và “ý đảng - lòng dân” đã cùng một hướng.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.