Tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Chuẩn bị tốt cho sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Quảng Ninh

Thứ Sáu, 18/08/2017, 10:38 [GMT+7]
.
.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, cùng sự quan tâm, sâu sát của các cấp ủy địa phương, công tác tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện đã được tổ chức chu đáo, đạt kết quả cao.

Tính đến ngày 17-7, 21/21 đơn vị Đoàn cấp huyện hoàn thành đại hội và Quảng Ninh được đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành đại hội cấp huyện sớm trong cả nước. Hiện tại, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, dự kiến diễn ra vào hai ngày 21 và 22-9 tới đây.

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn, giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn, giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban, BTV Tỉnh Đoàn đã phân công các phần việc cụ thể cho từng đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn và các tiểu ban tham mưu nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ chuẩn bị cho đại hội. Theo đó, Tiểu ban Nhân sự đã hoàn thành tham mưu rà soát cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh để chuẩn bị nguồn cho Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI; đề nghị BTV Tỉnh ủy bổ sung quy hoạch Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; rà soát và ra quyết định bổ sung quy hoạch uỷ viên BCH, uỷ viên BTV, trưởng, phó các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn. Đồng thời, tham mưu xây dựng các Đề án nhân sự BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn, Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng Đề án Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn xin ý kiến BCH Tỉnh Đoàn khoá X trước khi trình BTV Tỉnh ủy.

Tiểu ban Nội dung - Văn kiện đã tổ chức hội thảo để lấy ý kiến của các cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; lấy ý kiến tại đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện; các đồng chí BTV, BCH Tỉnh Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh... Nội dung của báo cáo chính trị xây dựng theo hướng bám sát vào tình hình thực tiễn, tập trung đề ra các nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đến nay, công tác tuyên truyền cho đại hội đang được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, tỉnh và địa phương. Các đơn vị Đoàn đã chủ động lắp đặt các cụm pano tuyên truyền trên các trục đường, cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Tỉnh Đoàn, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên nhằm lồng ghép tuyên truyền và tạo không khí thi đua trong toàn Đoàn. Cùng với đó, các công tác hậu cần, an ninh, y tế... đều đang triển khai đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đoàn toàn tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn đã tham mưu tổ chức chương trình giao lưu giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với đại diện đoàn viên, thanh, thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh và chương trình đối thoại trực tuyến giữa đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh về các nội dung liên quan đến đại hội cũng như các phong trào, công tác Đoàn nhiệm kỳ mới. Song song với công tác chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội, không khí thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI đã và đang diễn ra sôi nổi trong tất cả các cấp bộ Đoàn. Qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng, tiếp tục khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Ninh. Với phương châm: “Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo”, toàn Đoàn đã phát động việc đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc chào mừng đại hội Đoàn các cấp với 11 công trình cấp tỉnh, 52 công trình cấp huyện và hơn 1.500 công trình, phần việc của cấp cơ sở.

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn, khẳng định: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào truyền thống, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, hành động tham gia xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại”, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp. Qua đây mở ra một giai đoạn phát triển mới, đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, giúp tuổi trẻ Quảng Ninh có cơ hội tốt nhất để phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tiếp tục cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.