Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đảng bộ huyện Tiên Yên: Đẩy mạnh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ Bảy, 12/08/2017, 14:45 [GMT+7]
.
.

Để đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã và đang triển khai chương trình hành động bằng nhiều việc làm thiết thực.

Trong đó, tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết bám sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hoá việc chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từ chính tác phong, lề lối, ý thức, trách nhiệm trong công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Đồng chí Nguyễn Quang Hợp, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đông Hải (bên trái), trao đổi, định hướng đưa nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) vào sinh hoạt chuyên đề cho một số bí thư chi bộ thôn.
Đồng chí Nguyễn Quang Hợp, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đông Hải (bên trái), trao đổi, định hướng đưa nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) vào sinh hoạt chuyên đề cho một số bí thư chi bộ thôn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, công tác quán triệt, học tập Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) đã được cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở triển khai nghiêm túc. Sau học tập, 100% cán bộ, đảng viên đều viết bản thu hoạch và bản cam kết thực hiện, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết. Đặc biệt, có một số đảng viên cao tuổi tuy đã được miễn sinh hoạt, song vẫn thể hiện tâm huyết, trách nhiệm viết bản thu hoạch và cam kết trong thực hiện chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Cùng với đó, các cấp uỷ cơ sở chủ động định hướng, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc đưa nội dung Nghị quyết vào sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” cũng như những nội dung, nhiệm vụ công tác thực tiễn tại đơn vị, địa phương.

Việc nhận diện đúng đắn, chủ động đề ra các giải pháp chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống đã tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đây, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, vai trò quản lý điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần tự giác chấp hành nghiêm lề lối, tác phong, văn hoá ứng xử trong thực thi công vụ, đặc biệt là những cán bộ thường xuyên tiếp xúc với người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. Qua đó, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm đều đạt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho Tuần Văn hoá, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất (từ ngày 3 đến 7-8) được tổ chức trên địa bàn huyện đã phát huy được tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vật chất, ngày công để chỉnh trang nhà cửa, khu phố...

Đồng chí Nguyễn Thị Mây, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Ngũ, cho biết: Ngay từ quá trình học tập Nghị quyết, cấp uỷ đã chú trọng việc phân tích, liên hệ với thực tế công việc của mỗi cá nhân để chỉ rõ những biểu hiện suy thoái. Đơn cử như việc thiếu tích cực tham gia ý kiến đóng góp cho tập thể, chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giờ giấc, trang phục, quy định công sở; thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao... Từ đây, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức một cách rõ hơn về những biểu hiện suy thoái, tồn tại, hạn chế của bản thân để tự tìm cách điều chỉnh, khắc phục phù hợp. Đặc biệt, đối với những cá nhân, tập thể hoàn thành nhiệm vụ đạt kết quả thấp hoặc những địa bàn nảy sinh vấn đề phức tạp, khiến dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, cấp uỷ sẽ trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm sâu ở các cuộc họp chi bộ, cấp uỷ thường kỳ hoặc đột xuất. Sau kiểm điểm, yêu cầu từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và cán bộ, đảng viên.

Công tác chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết cũng đã được cụ thể hoá trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên ở thôn, khu phố. Bà Phạm Thị Hiền, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu Hội Phố (xã Đông Hải), chia sẻ: “Đảm nhiệm “2 vai”, trách nhiệm và công việc nặng nề hơn nhiều, song tôi luôn xác định cho mình phải nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ, của thôn. Chi bộ nghiêm túc thực hiện công khai minh bạch từ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đến công tác thu, chi phục vụ các công việc trong thôn... Theo đó, Chi bộ đã phân công nhiệm vụ rõ ràng và trong cuộc sinh hoạt chi bộ hằng tháng đều có đánh giá kiểm điểm việc thực hiện của mỗi đảng viên. Từ đây, không chỉ nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, mà còn tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.