Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)

Đầm Hà đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, 28/08/2017, 18:44 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, Huyện uỷ Đầm Hà đã xây dựng chương trình hành động cụ thể với 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp.

Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được gắn với Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Theo đó, yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ và cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đầm Hà phối hợp với các ban xây dựng Đảng của huyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố năm 2017.
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đầm Hà phối hợp với các ban xây dựng Đảng của huyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố năm 2017.

Tìm hiểu thực tế tại xã Dực Yên được biết, để phát huy hiệu quả vai trò của cán bộ, đảng viên, cấp uỷ của xã đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Xác định nhiệm vụ đưa xã về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2017 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện tập trung vào những tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu về giao thông, môi trường, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu... để phân công nhiệm vụ cho từng đoàn thể, cán bộ, đảng viên phụ trách. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ được giao phụ trách từng thôn, mà còn trực tiếp phụ trách từng tiêu chí, hàng tháng có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cụ thể. Nhờ đó, việc thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 2 thôn Đông và Tây bước đầu có những chuyển biến tích cực, huy động được sự vào cuộc của nhân dân trong tạo dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Văn Tiêu, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Dực Yên, cho biết: Bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), qua các hội nghị quán triệt, các buổi sinh hoạt Đảng, tôi đã phân tích, liên hệ với thực tế công việc của mỗi cá nhân, chỉ rõ những biểu hiện suy thoái, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những điều không được làm, vi phạm pháp luật, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh, khắc phục phù hợp. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, bản thân tôi thường xuyên sâu sát, dành nhiều thời gian đi cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn, thực hiện gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác để cán bộ, đảng viên noi theo.

Không chỉ riêng xã Dực Yên, Huyện uỷ Đầm Hà đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tích cực học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Từng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp đều tích cực, trách nhiệm tham gia học tập, cùng phân tích, làm rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nghị quyết, tổ chức viết thu hoạch, cam kết đúng theo quy định. Những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và các đồng chí cấp uỷ viên các cấp trên địa bàn huyện đều đã phát huy tính tiên phong, thường xuyên tổ chức kiểm điểm, nhận diện rõ những hạn chế, tồn tại để khẩn trương khắc phục; chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra nghị quyết chuyên đề để tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, xây dựng nông thôn mới... Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất ý chí hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Từ quá trình kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp, thực thi nhiệm vụ được giao, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến rõ nét trong lề lối, tác phong làm việc; các cán bộ, đảng viên tại khu dân cư đã tích cực hơn trong việc đóng góp ý kiến, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Trong 5 ngày từ 21 đến 25-8 vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng tổ chức lớp bồi dưỡng cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố năm 2017 về một số nội dung: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân; vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố trong công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, chính sách thuế của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở, thực trạng và giải pháp... Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ thôn, bản, khu phố nâng cao nghiệp vụ công tác, phát huy được khả năng, tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.