Nâng cao chỉ số PAPI: Người dân phải hài lòng thật sự

Thứ Sáu, 25/08/2017, 06:14 [GMT+7]
.
.

Khi chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 được công bố, Quảng Ninh nhận những tin buồn khi liên tiếp sụt hạng và xếp vào hàng cuối của bảng xếp hạng.

Trong đó quan ngại là điểm số của trục nội dung về sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm thấp nhất (4,86 điểm), xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố, so với năm 2015 thấp hơn 0,34 điểm, giảm 40 bậc. Theo đánh giá của báo cáo PAPI năm 2016, tỷ lệ người dân trả lời tham gia trực tiếp đi bầu cử chỉ đạt gần 69%; sự tham gia của người dân vào các hoạt động của chính quyền các cấp còn có sự khác biệt, tỷ lệ cử tri tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp chủ yếu là đảng viên, thành viên của các tổ chức, đoàn thể...

Cán bộ Phòng Nội vụ TX Đông Triều giám sát quy trình thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Đức Chính, TX Đông Triều.
Cán bộ Phòng Nội vụ TX Đông Triều giám sát quy trình thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Đức Chính, TX Đông Triều.

Nguyên nhân của sự sụt giảm được xác định là do chính quyền cơ sở chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân, nhất là về phương pháp, cách thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến cho người dân ở những nơi đồng bào dân tộc, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc những nơi mà người dân đang có những bức xúc chưa được giải quyết một cách thoả đáng.

Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện để người dân được tham gia ý kiến cũng như đóng góp vào các hoạt động của chính quyền, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như việc xây dựng, tu sửa các công trình công cộng, công tác đền bù, GPMB, đóng góp các loại quỹ...

Thêm một nguyên nhân nữa, đó là trên thực tế, chính quyền các cấp đã thực hiện công khai đầy đủ các TTHC, phí, lệ phí; danh sách hộ nghèo; chương trình, kế hoạch công tác; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... tuy nhiên, khi người dân đến trụ sở xã làm việc có nhiều người chưa quan tâm, để ý đến các lĩnh vực khác, chỉ quan tâm đến vấn đề liên quan đến TTHC mà họ cần giải quyết, nên khi các câu hỏi có liên quan đến các lĩnh vực khác được điều tra viên hỏi, người dân thường trả lời không biết, như vậy cũng ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của tỉnh...

Trước thực trạng trên, với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; từng bước nâng cao chất lượng quản trị, hành chính công, Quảng Ninh đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế, để trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp quyết liệt, phù hợp để khắc phục, trong đó đặc biệt nêu cao quyết tâm phải để người dân hài lòng thực sự, có như vậy các mục tiêu đưa ra của tỉnh trong lĩnh vực này mới đạt được kết quả bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh đã có văn bản cụ thể chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện, tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ của các TTHC liên quan đến cá nhân và tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến giải quyết TTHC, đặc biệt là các TTHC liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tư pháp và các lĩnh vực khác.

Cùng với đó phải xác định rõ người dân, doanh nghiệp là đối tượng thụ hưởng và thực thi chính sách, tham gia vào quy trình hoạch định chính sách, do đó phải thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về các nội dung, vấn đề được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để phát huy tính chủ động, tích cực của người dân trong việc cộng đồng trách nhiệm với hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tham gia các hoạt động vì xã hội, vì cộng đồng.

Ngoài ra các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc gặp gỡ, tiếp xúc với người dân thông qua các cuộc họp tổ dân, khu phố; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, trao đổi và giải đáp kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động của nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bàn, đưa ra các giải pháp để tăng cường hiệu quả hoạt động của chính quyền, đảm bảo trách nhiệm trước người dân. Đổi mới công tác vận động người dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là tham gia vào quá trình cải thiện hạ tầng cơ sở ở địa bàn dân cư; lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người dân...

Kết quả PAPI cho thấy hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của địa phương phụ thuộc vào tư duy phát triển và tinh thần phục vụ, sự năng động, tính tiến công của chính quyền, sự đồng thuận, chung tay của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, những giải pháp chủ yếu nêu trên được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ giúp bộ máy hành chính của tỉnh ngày càng dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. Từ đó, tạo sự tin cậy và thân thiện giữa chính quyền với người dân...

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.