Đông Triều: 250 CBCC-VC tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử với nhân dân

Chủ Nhật, 13/08/2017, 18:19 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/8, TX Đông Triều đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

Quang cảnh tập huấn.
Quang cảnh tập huấn.

250 đại biểu tham dự hội nghị là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 21 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu đã được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017 của Trung tâm Hành chính công thị xã, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, phường; các nội dung xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quán triệt một số nội dung trong công tác cải cách hành chính, phong trào thi đua xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao việc thực hiện chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành; cụ thể hóa việc thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động công vụ với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân nhằm nâng cao chỉ sộ hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn thị xã.

Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong văn hóa giao tiếp ứng xử, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã trong thực hiện trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Đinh Yến (Trung tâm TT&VH TX Đông Triều)

.
.
.
.
.
.
.
.