Đảng bộ TP Hạ Long

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thứ Năm, 24/08/2017, 14:47 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ TP Hạ Long hiện có 88 tổ chức cơ sở đảng với tổng số hơn 16.000 đảng viên và gần 17.000 đảng viên sinh hoạt theo quy định 76.

Quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ thành phố đã cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt các công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và việc rèn luyện, xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Vì thế, công tác này trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

TP Hạ Long tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 167 bí thư chi bộ đồng thời là khu trưởng khu phố trên địa bàn, tháng 8-2017. Ảnh: Thanh Tùng
TP Hạ Long tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 167 bí thư chi bộ đồng thời là khu trưởng khu phố trên địa bàn, tháng 8-2017. Ảnh: Thanh Tùng

Điều này được thể hiện rõ nét trong quá trình triển khai các bước thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020” trên địa bàn thành phố. Theo đó, xác định rõ tầm quan trọng của việc triển khai Chỉ thị chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngay từ cơ sở, nên ngay khi có chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Thành uỷ Hạ Long đã ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương đồng thời phân công cán bộ theo dõi từng địa bàn nắm tình hình, tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Cùng với đó, Thành uỷ cũng cử tổ công tác xuống làm việc với cấp uỷ cơ sở, khu phố có khó khăn về công tác nhân sự để kịp thời có phương án tháo gỡ. Thậm chí, một số phường, tổ công tác đã xuống làm việc trực tiếp nhiều lần để giải quyết các vướng mắc... nên mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do địa bàn rộng, số lượng đảng viên và dân cư đông, đại đa số đảng viên đã nghỉ hưu, ngại tham gia công tác khu phố... nhưng Hạ Long đã giải quyết được triệt để các vướng mắc. Đến nay, các phường trên địa bàn đã hoàn thành đại hội chi bộ cơ sở với 100% thực hiện nhất thể hoá chức danh theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. Hiện thành phố đang tiến hành bồi dưỡng cho các đồng chí bí thư chi bộ kiêm khu trưởng các khu phố để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác khi đảm nhiệm “2 vai”.

Cùng với tập trung hoàn thành đại hội chi bộ ở cơ sở, thời gian qua, Thành uỷ Hạ Long cũng quyết liệt chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đổi mới nội dung, quy trình ban hành nghị quyết, xác định được những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo. Việc phân công cấp uỷ viên phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn đã cụ thể hơn và có sự gắn trách nhiệm các cá nhân với cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, chuyên đề ở cơ sở cũng được tăng cường. Uỷ ban Kiểm tra và các ban Đảng của Thành uỷ đã giám sát thường xuyên tại các chi, đảng bộ cơ sở về công tác triển khai, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy chế làm việc và nhiều nội dung quan trọng khác. Qua đó đã giúp cấp uỷ kịp thời nắm tình hình hoạt động của cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý và tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, giúp phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xử lý kịp thời. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, cấp uỷ cơ sở đã thực hiện 65/95 cuộc kiểm tra; kiện toàn 12 cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở, trong 7 tháng năm 2017 đã thi hành kỷ luật 17 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt 2 đảng viên.

Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, các cấp uỷ trên địa bàn cũng đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, như công tác bầu cử trưởng khu phố, triển khai GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn. Thành uỷ Hạ Long cũng tổ chức tốt hội nghị giao ban giữa đồng chí bí thư, phó bí thư Thành uỷ với bí thư chi bộ, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên được triển khai với các hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mở rộng đối tượng tới tận khu phố. Song song với đó, công tác bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng, luân chuyển cán bộ cũng được thực hiện hiệu quả, nhất là quan tâm bổ sung nhiều cán bộ trẻ, có triển vọng, năng lực phát triển vào quy hoạch, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên và giới thiệu những đảng viên ưu tú tham gia công tác chính quyền, đoàn thể ở cơ sở... Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.