Công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ Bảy, 26/08/2017, 07:43 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các cấp uỷ đảng thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đội ngũ đảng viên luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra lực lượng dân quân tự vệ nội dung bắn đạn thật tại thao trường bắn 244 (phường Nam Khê, TP Uông Bí).
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra lực lượng dân quân tự vệ nội dung bắn đạn thật tại thao trường bắn 244 (phường Nam Khê, TP Uông Bí).

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Chí Thuỵ, Trưởng Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Đảng uỷ Quân sự tỉnh luôn chú trọng công tác chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động; gắn công tác xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp uỷ các cơ quan, đơn vị luôn coi trọng năng lực quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc nảy sinh. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong từng nhiệm vụ, như: Huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, nhiệm vụ tuyển quân hay trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với thực tế địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Quân sự tỉnh quan tâm kiện toàn các chi bộ cơ sở, chỉ đạo cấp uỷ các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt tự phê bình và phê bình. Theo đó, các chi bộ đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức đợt sinh hoạt “Tự soi, tự sửa”; lập sổ hồng, sổ nâu để ghi chép những việc làm tốt và chưa tốt của cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu của cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ, lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác của cấp uỷ và từng cấp uỷ viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát cho 99 đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đạt chất lượng tốt.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh còn chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho các đối tượng. Đồng thời, tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết của cấp uỷ các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua đây, góp phần củng cố và xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội, phòng chống hiệu quả âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên mới luôn bảo đảm chất lượng, đúng nguyên tắc, thủ tục. Đảng uỷ Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị tạo môi trường phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ thông qua việc chỉ đạo phát động phong trào thi đua quyết thắng, tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã kết nạp được 37 đảng viên mới.

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh phấn đấu có 50% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có đảng viên yếu kém; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đảng uỷ Quân sự tỉnh và cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.