Nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ

Thứ Hai, 17/07/2017, 06:14 [GMT+7]
.
.

Cuối tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh năm 2016. Đây là năm thứ 4 tỉnh tổ chức công bố, là cơ sở đánh giá và xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC hằng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ thực tiễn công tác rà soát, đánh giá, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã và đang có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác này nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện CCHC năm 2016.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện CCHC năm 2016.

TP Cẩm Phả là đơn vị dẫn đầu về chỉ số CCHC các thành phố, huyện, thị xã năm 2016 với 85,13 điểm. Để có được kết quả đó, cấp uỷ thành phố thường xuyên ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể trong đánh giá cán bộ, gắn với vị trí việc làm để có các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CB,CC phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã cử trên 5.100 CB,CC tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đồng thời, phát động phong trào thi đua  “Nụ cười cán bộ, công chức, viên chức thành phố” và tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CB,CC,VC. Đặc biệt, Cẩm Phả đã tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại các phường, xã. Đến nay, 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố đã đưa vào Trung tâm Hành chính công với 317 thủ tục thuộc 20 lĩnh vực; Trung tâm hành chính công thành phố và 100% phường, xã đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 70% số TTHC được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Hiện UBND thành phố đã thực hiện thẩm định và phê duyệt tại chỗ đối với 100% TTHC cấp huyện và cấp xã theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Thành phố tiếp tục xây dựng bộ câu hỏi khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân với nhiều nội dung, trong đó liên quan đến nhiều ban, ngành, đơn vị để tổ chức, công dân đánh giá rõ hơn về những mặt tích cực cũng như phát hiện những tồn tại ở từng khâu để thành phố kịp thời khắc phục.

Sở Y tế là đơn vị đứng đầu về Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành với 87,91 điểm. Đến nay, Sở đã chuyển 100% TTHC giải quyết tại Sở Y tế và Chi cục ATVSTP về giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đồng thời, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân; cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở... Cách làm này đã góp phần giảm áp lực công việc cho cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; giúp người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết giảm thời gian, chi phí. Cùng với đó, Sở Y tế duy trì hiệu quả việc lấy ý kiến phản hồi của người dân thông qua đường dây nóng và các cuộc thăm dò ý kiến. Từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm, thiếu sót của cá nhân, đơn vị có liên quan...

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về đẩy mạnh CCHC, thời gian qua các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể. Theo đánh giá kết quả xếp hạng điểm số CCHC của các sở, ban, ngành, năm 2016 có 11 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh xếp loại tốt; 7 cơ quan, đơn vị xếp loại khá. Khoảng cách chênh lệch về điểm số giữa các sở, ban, ngành có sự thu hẹp, trong đó nhiều cơ quan, đơn vị có sự tăng điểm. Có 7 huyện, thị xã, thành phố xếp loại tốt; 7 huyện, thị xã, thành phố xếp loại khá, trong đó một số địa phương có sự tăng điểm và lên vị trí cao, như: Cẩm Phả, Hải Hà, Tiên Yên, Đông Triều. Kết quả này khẳng định những nỗ lực trong thực hiện công tác CCHC của từng sở, ban, ngành, địa phương. Đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ CC,VC, cải cách thể chế, cải cách TTHC và tổ chức bộ máy hành chính... từ tỉnh đến cơ sở.

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, ở một số lĩnh vực và tiêu chí về CCHC ở một số đơn vị, địa phương vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Để nâng cao chỉ số CCHC một cách toàn diện, công tác CCHC tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh là nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương CB,CC,VC; phát huy hiệu quả chính quyền điện tử và hiện đại hoá nền hành chính, cải cách nền hành chính công. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, HĐND các cấp tăng cường giám sát, kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của CB,CC, nhất là đội ngũ cán bộ xã, phường. Đặc biệt, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC cần phải tiếp tục phát huy để từng bước duy trì hiệu quả xây dựng nền hành chính phục vụ.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.