Hạ Long: Tạo sức lan tỏa học và làm theo Bác

Thứ Ba, 18/07/2017, 07:44 [GMT+7]
.
.

Ngay sau khi triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Thành uỷ Hạ Long đã xác định việc thực hiện Chỉ thị phải gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, thời gian qua, TP Hạ Long đã có nhiều cách tuyên truyền đa dạng, hiệu quả, phù hợp với các cấp, ngành, địa phương. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, phong trào học và làm theo Bác đã có sức lan toả mạnh mẽ, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình được biểu dương, khen thưởng...

Đoàn viên, thanh niên TP Hạ Long xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu 3, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long). Ảnh: Thế Vinh (Thành Đoàn Hạ Long)
Đoàn viên, thanh niên TP Hạ Long xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu 3, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long). Ảnh: Thế Vinh (Thành Đoàn Hạ Long)

Ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, Thành uỷ Hạ Long đã chỉ đạo in sao gửi và thực hiện tuyên truyền nội dung của Chỉ thị, cũng như các văn bản liên quan tới các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, chi, đảng bộ cơ sở để làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền. Thành phố cũng triển khai viết kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị đối với 100% cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, trên cơ sở lựa chọn một số vấn đề cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Thành uỷ đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị với sự tham gia của trên 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt của thành phố và truyền hình trực tuyến đến cán bộ chủ chốt của 20 đảng bộ phường trên địa bàn. Trong đó trực tiếp đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ là báo cáo viên tại điểm cầu thành phố. Ngoài ra, thành phố còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung Chỉ thị 05-CT/TW tại nhiều hội nghị liên quan...

Ở cấp cơ sở, triển khai thực hiện kế hoạch của Thành uỷ, các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức hội nghị quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, như thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, bản tin nội bộ, qua loa phát thanh, trang website của cơ quan, đơn vị, địa phương... với tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 95%. Đặc biệt, trong đó có nhiều cơ quan, đơn vị đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để lồng ghép, tuyên truyền về nội dung này một cách sâu sắc và hiệu quả nhất. Điển hình như Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đã chủ động bám sát, cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên lồng ghép trong các chuyên đề giảng cho các đối tượng đảng viên mới, học viên lớp đối tượng kết nạp đảng và một số đối tượng khác theo học tại Trung tâm. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, đã lồng ghép, truyền đạt thông qua 13 khoá với tổng số 1.250 học viên. Phòng GD&ĐT thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm nội dung, chương trình giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp học, bậc học theo quy định của Bộ và Sở GD&ĐT. Trong đó, đối với giáo dục mầm non đã tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại để giới thiệu về chân dung, con người của Bác, giúp trẻ sớm hình thành ý thức, tình yêu quê hương, đất nước, con người... Đối với giáo dục phổ thông thực hiện nội dung dạy học các môn đạo đức, giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành lồng ghép các nội dung về giáo dục đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các câu chuyện kể về Người. Ngoài ra, các trường còn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các giờ sinh hoạt ngoại khoá, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; các cuộc thi kể chuyện, tìm hiểu về Bác Hồ tuyên truyền giới thiệu rộng rãi tới giáo viên và học sinh...

Phát huy vai trò của tuổi trẻ, Thành Đoàn Hạ Long đã xác định các tiêu chí sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn, hội, đội tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đảm bảo trong năm cán bộ, đoàn viên được học tập, tìm hiểu ít nhất 2 chuyên đề; thanh, thiếu nhi được học tập, tìm hiểu ít nhất 1 chuyên đề. Các chuyên đề tập trung vào nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác thanh niên, trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”. Đảng uỷ Quân sự thành phố đã ban hành hướng dẫn bộ tiêu chí cụ thể hoá nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cương vị, chức vụ của cán bộ, chiến sĩ; triển khai sổ ghi chép những việc đã làm được, chưa làm được để làm căn cứ chấm điểm, đánh giá thi đua định kỳ hằng tháng, quý, năm. Đảng uỷ Công an thành phố phát động sâu rộng trong toàn lực lượng triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.  Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú gắn với các phong trào hiến đất làm đường, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường các khu phố, xây dựng thành phố du lịch Hạ Long văn minh, sạch đẹp...

Có thể khẳng định, với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp trong công tác tuyên truyền, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sức lan toả sâu rộng trong toàn thành phố, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn hăng hái tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng thành phố ngày càng vững mạnh, phát triển.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.