BTV Tỉnh ủy: Kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm

Thứ Ba, 20/06/2017, 15:51 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/6, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về phương hướng nhiệm vụ năm 2017; lấy ý kiến về các nội dung trước khi trình kỳ họp giữa năm - kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đối với công tác điều hành, chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương; đặc biệt đã bám sát Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, Thông báo Kết luận số 65 của Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa các chủ trương bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Tỉnh ủy với tinh thần chủ động, quyết liệt, triển khai bài bản, khoa học, phân công rõ cơ quan, rõ người, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tính hệ thống triển khai từ tỉnh đến cơ sở.

Qua báo cáo cho thấy, kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 9,6% với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ rệt sang khu vực dịch vụ; khách du lịch tăng 12%; doanh thu du lịch tăng 23%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,5%... Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện rõ nét. Thu ngân sách đảm bảo kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 60% dự toán, trong đó thu nội địa tăng 14% cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường tại các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu báo cáo cần bổ sung một số phụ lục để làm rõ các kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng qua; phân tích các số liệu tăng trưởng kinh tế, thu NSNN nhất là thu nội địa; đưa các số liệu về thu ngân sách của các địa phương vào báo cáo, có bảng biểu thể hiện kết quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương để có sự so sánh… Đồng thời, đánh giá kỹ các mặt hạn chế, tồn tại cũng như đưa ra các giải pháp hợp lý, cụ thể thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm…  

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã tham gia ý kiến một số nội dung trước khi trình tại kỳ họp giữa năm, HĐND tỉnh khóa XIII, gồm: Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020; quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; quy định mức thu, tỷ lệ trích cụ thể thay thế mức thu tối đa các khoản phí lệ phí trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ CBCCVC, hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị, địa phương các cấp quy định tại Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh cho đối tượng người bệnh không có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh; quy định về một số chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non công lập dạy hè trong các cơ sở giáo dục mầm non ở các xã thuộc Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh; quyết định tổng biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ và điều chỉnh số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh năm 2017; về việc thành lập thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

Dự kiến kỳ họp HĐND sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 5-7/7/2017. Kỳ họp sẽ nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị; thảo luận và dự kiến thông qua 21 nghị quyết.

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.