Thường trực HĐND tỉnh giao ban thường kỳ

Thứ Sáu, 19/05/2017, 19:06 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/5, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh để bàn về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong tuần qua, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai cuộc giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu ngân sách tại một số địa phương; chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát "Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Đồng thời, giải quyết kịp thời công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh)...

Các Ban của HĐND tỉnh cũng chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch công tác thuộc thẩm quyền như: Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016; thẩm tra dự thảo Nghị quyết và tờ trình về quyết định tổng biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh năm 2017; nghiên cứu dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015 và tham gia hội nghị lấy ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015 do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức...

Tại buổi giao ban, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất  kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh sẽ tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7/7/2017).

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thứ 5, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chú trọng công tác giám sát, khảo sát, thẩm tra, trong đó tập trung vào những kiến nghị của cử tri để xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp trình HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh sớm thống nhất hoàn chỉnh báo cáo công tác giám sát được giao theo lĩnh vực phụ trách để từ đó kiến nghị tới các cơ quan chức năng và HĐND tỉnh xem xét, bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc yêu cầu, UBND tỉnh và các ngành sớm thống nhất, rà soát lại nội dung sẽ trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, đảm bảo các nội dung, cơ chế, chính sách điều chỉnh hoặc ban hành mới phải được khảo sát kỹ, đồng thời lấy ý kiến của các đối tượng thụ hưởng để HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết đảm bảo sát với thực tiễn.

Đồng chí cũng thống nhất và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến các chính sách qua khảo sát, nhất là chính sách cho các đối tượng hợp đồng trong biên chế; thực hiện nộp đóng Bảo hiểm xã hội của các trường học; công tác quản lý thu ngân sách; thu hồi, tạm ứng dự trữ tiền lương; rà soát các dự án có sử dụng đất trên địa bàn, rà soát lại các nguồn lực đầu tư. Đồng chí cũng lưu ý, tài liệu phục vụ cho hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp phải chuẩn bị xong trước ngày 11/6 tới.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.