Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Thứ Tư, 17/05/2017, 07:32 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia vào việc chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ  (QCDC) ở cơ sở. Từ đó, góp phần làm chuyển biến quan trọng trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy dân chủ xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ tịch MTTQ phường Đông Triều (TX Đông Triều) kiểm tra hòm phiếu phục vụ bầu cử trưởng khu 2.
Chủ tịch MTTQ phường Đông Triều (TX Đông Triều) kiểm tra hòm phiếu phục vụ bầu cử trưởng khu 2.

Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở được thể hiện rất rõ nét trong công tác tuyên truyền về QCDC và triển khai thực hiện ở xã, phường, doanh nghiệp, trong các cơ quan nhà nước. Việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, người sử dụng lao động, người lao động được chú trọng. Các đơn vị cũng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với kiểm tra về công tác chuyên môn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là những vấn đề nhân dân quan tâm, như: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, chính sách đất đai, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã kịp thời nắm bắt, phản ánh các kiến nghị, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc kiến nghị, khiếu nại kéo dài, đông người, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Điển hình như LĐLĐ tỉnh đã chủ động hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức hội nghị CBCCVC và người lao động. Việc ký kết thoả ước lao động tập thể được các cấp công đoàn giám sát theo đúng trình tự quy định của pháp luật; đa số thoả ước lao động tập thể có quy định có lợi cho người lao động. LĐLĐ tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ cho công đoàn cấp trên cơ sở 1 triệu đồng/thoả ước lao động tập thể ký mới lần đầu. Trong năm 2016, có 628/701 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (89,6%) tổ chức hội nghị người lao động. Các cấp công đoàn phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại ngay tại phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất, kịp thời giải quyết những vướng mắc, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong doanh nghiệp. Thông qua hội nghị, quyền dân chủ của người lao động được phát huy; nhiều ý kiến, kiến nghị đã được giám đốc doanh nghiệp quan tâm ghi nhận và trả lời công khai. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 86,4% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng QCDC; 74,8% doanh nghiệp xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, quy chế tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Trong thực hiện QCDC cơ sở ở xã, phường, thị trấn, MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện rất tốt công tác tổ chức các cuộc bầu cử, tiếp xúc cử tri... Điều này thấy rất rõ trong cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua. MTTQ các cấp đã hoàn thành tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; tổ chức đúng quy trình, luật định, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND ba cấp của tỉnh. Đặc biệt, từ đầu năm 2017 đến nay, MTTQ đã triển khai thực hiện rất tốt QCDC ở cơ sở trong quá trình tổ chức bầu trưởng, thôn khu theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh uỷ. Xác định rõ việc tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu nhằm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân, hướng dẫn và phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cử tri và nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Đông Triều (TX Đông Triều), cho biết: “Theo kế hoạch, ngày 21-5 các phường, xã trên địa bàn sẽ đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn, khu. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất... Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để phục vụ nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình”.

MTTQ các cấp cũng phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, lịch cụ thể để tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Qua đó nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đã được kịp thời giải quyết, góp phần giảm các vụ khiếu nại, tố cáo trong nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, hoạt động giám sát, phản biện được chú trọng, trong đó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã lựa chọn những nội dung trọng tâm để xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và 218 của Trung ương. Nội dung các cuộc giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực đăng ký xe, xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội; quy định, trình tự giải quyết các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh... Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh hiện có 186 ban thanh tra nhân dân với hơn 1.100 thành viên; 185 ban giám sát đầu tư của cộng đồng với gần 1.000 thành viên. Các ban này đã phát huy được hiệu quả trong công tác thanh tra, giám sát các công trình, dự án, tiếp công dân; kịp thời kiến nghị với nhà đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các sai phạm.  

Bằng những nỗ lực trong hoạt động, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ được quy định trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, làm tốt vai trò đại diện cho nhân dân, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.