Phát triển KT-XH của Cô Tô phải mang tính bền vững, trọng tâm là dịch vụ và du lịch, gắn chặt chẽ với đảm bảo ANQP

Thứ Tư, 19/04/2017, 12:59 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/4, tại TP Hạ Long, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Huyện ủy Cô Tô về thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, nhiệm vụ năm 2017. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển KT-XH của Cô Tô phải mang tính bền vững, trọng tâm là dịch vụ và du lịch, gắn chặt chẽ với đảm bảo ANQP.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 25/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nhiệm vụ công tác năm 2016, huyện Cô Tô đã triển khai tuyên truyền, quán triệt rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới theo hướng bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm thực hiện, trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp cán bộ theo lộ trình Đề án 25 và nhân sự bầu cử HĐND các cấp. Chú trọng phát triển Đảng viên mới nhất là đảng viên khu dân cư.

Song song với đó, là làm tốt công tác tổng kết nhiệm vụ HĐND-UBND nhiệm kỳ 2011-2016; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2016, huyện Cô Tô tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt cao. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 114,3% dự toán tỉnh giao đầu năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều giảm từ 3,19% xuống còn 2,89%; hộ cận nghèo giảm còn 2,12%. Năm 2016, Cô Tô được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong năng lực cạnh tranh cấp huyện.

1
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long yêu cầu Cô Tô cần chú trọng đến quản lý du lịch, bảo vệ môi trường; triển khai, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá.

Về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Đảng bộ huyện đã đề ra 23 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; cấp ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện cụ thể hóa bằng 1 Nghị quyết, 1 Chương trình hành động, 5 Kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa.

Trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Cô Tô tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; thực hiện Đề án 25 đảm bảo mục tiêu, lộ trình đề ra và bổ sung phù hợp với thực tiễn; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và của cơ quan Khối MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội…

Lãnh đạo huyện Cô Tô báo cáo làm rõ một số nội dung về các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.
Lãnh đạo huyện Cô Tô báo cáo làm rõ một số nội dung về các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Tại buổi làm việc, huyện Cô Tô đề nghị tỉnh một số nội dung: Cho phép huyện xây dựng đề án thành lập thôn Trần thuộc xã Thanh Lân; sớm có chủ trương giao biên chế chung giữa khối Đảng, MTTQ các đoàn thể chính trị với khối Nhà nước và giao quyền tự chủ trong điều chuyển biên chế cho huyện; cho phép huyện xây dựng đề án thí điểm sáp nhập tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất giữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị với Trung tâm giáo dục thường xuyên; cho chủ trương đầu tư một số công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn huyện…

Sau khi nghe các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Cô Tô tiếp thu bổ sung vào chương trình công tác thời gian tới. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Cô Tô trong phát triển KT-XH thời gian qua. Đáng chú ý, qua rà soát các chỉ tiêu của Cô Tô đều đạt và vượt, trong đó, thu ngân sách đạt cao, hoạt động thu hút khách du lịch tăng trưởng tốt, đảm bảo tốt về an ninh quốc phòng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cô Tô xác định là đảo tiền tiêu, công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn phải đặt lên hàng đầu. Cơ quan chức năng tại địa phương cần tăng cường nắm bắt địa bàn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gây rối an ninh trật tự, xâm phạm chủ quyền biển đảo. Các hoạt động phát triển KT-XH cũng cần phải chú trọng và gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc phát biểu kết luận buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về phát triển KT-XH,  đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Cô Tô phát triển KT-XH định hướng lâu dài là dịch vụ và du lịch. Đáng chú ý, khi tỉnh thực hiện xây dựng Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, trong đó có hoàn thiện về hạ tầng đường bộ và đường hàng không thì Cô Tô là địa bàn hưởng lợi rất lớn. Do đó, Cô Tô phải có bước chuẩn bị tốt từ trước. Trong đó, cần ưu tiên phát triển các dịch vụ du lịch hấp dẫn, giảm dần các dịch vụ manh mún, tạm thời mà hướng tới các dịch vụ cao cấp, bền vững; cần rà soát các quy hoạch liên quan đến du lịch, dịch vụ và phải có chiến lược về giao thông, nâng cấp dịch vụ hàng hải để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ ngành du lịch trong tương lai.

Đặc biệt, Cô Tô cần tìm các nhà đầu tư chiến lược để đầu tư các dự án lớn về du lịch nghỉ dưỡng mang tính quy mô, đẳng cấp, đảm bảo tính phát triển bền vững cho ngành du lịch địa phương. Đối với Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá, huyện nghiên cứu phương án giao tư nhân quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư. Song song với đó, cần rà soát và làm tốt công tác đảm bảo môi trường; quản lý đất rừng; quản lý hoạt động du lịch, dịch vụ; xây dựng văn minh đô thị; xây dựng, quản lý bãi tắm hiệu quả; đưa các đặc sản địa phương vào quảng bá, khai thác theo hướng giá trị cao… 

Về công tác xây dựng Đảng, cần thực hiện nghiêm Nghị quyết 19, Đề án 25; thực hiện Chỉ thị 12 về nhất thể hóa chức danh bí thư, trưởng thôn, khu; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính; tập trung cao cho công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động địa phương. Liên quan công tác cán bộ, Cô Tô cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo tính thống nhất, đồng lòng trong tập thể lãnh đạo để thực hiện công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ địa phương. Công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực cần được tăng cường. “Cô Tô cần phát huy tính sáng tạo trong thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH, giảm dần hỗ trợ từ tỉnh” – Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Đối với những kiến nghị đề xuất của huyện, đồng chí cơ bản đồng tình và yêu cầu huyện báo cáo rõ lộ trình thực hiện với tỉnh trên tinh thần rà soát kỹ quy hoạch, đảm bảo phương án triển khai.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.