Kiện toàn, thành lập các Cụm, Khối thi đua tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, 21/04/2017, 10:14 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND, ngày 19/4/2017 về việc kiện toàn, thành lập các Cụm, Khối thi đua tỉnh Quảng Ninh và việc bình xét thi đua của các Cụm, Khối.

Theo đó: Kiện toàn, thành lập 12 Cụm thi đua và 123 Khối thi đua tỉnh Quảng Ninh. Các Cụm, Khối thi đua định kỳ hàng năm luân phiên bầu Cụm (Khối) trưởng, Cụm (Khối) phó để tổ chức, điều hành hoạt động của Cụm, Khối thi đua theo quy định.

Đại diện các Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2017 tại hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2016, phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2017. Ảnh: Minh Hà
Đại diện các Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2017 tại hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2016, phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2017. Ảnh: Minh Hà

Quy định về việc bình xét thi đua: mỗi Khối trong các Cụm thi đua thuộc tỉnh lựa chọn, suy tôn 1 đơn vị tiêu biểu, xuất sắc nhất đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, lựa chọn tối đa không quá 50% số đơn vị còn lại đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; mỗi Cụm, Khối thi đua thuộc, trực thuộc các sở, ngành, địa phương của tỉnh và cơ quan Trung ương trên địa bàn lựa chọn, suy tôn 1 đơn vị tiêu biểu, xuất sắc nhất đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh, lựa chọn tối đa không quá 20% số đơn vị còn lại đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để chia Cụm, Khối thi đua đối với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị (tập thể) thuộc và trực thuộc cho phù hợp. Việc khen thưởng thực hiện theo thẩm quyền quy định. Các tập thể có thành tích thực sự tiêu biểu, xuất sắc có thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng thưởng Bằng khen.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 11/11/2015, Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Vạn Thảo

.
.
.
.
.
.
.
.