Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 2

Thứ Tư, 01/03/2017, 14:44 [GMT+7]
.
.

Sáng 1/3, tại TP Hạ Long, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong tháng 2, mọi hoạt động của Thường trực và các ban HĐND tỉnh đều bám sát vào các nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra. Trong đó, tập trung khảo sát việc thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" và các vấn đề dân sinh, đang được cử tri và nhân dân quan tâm như: Công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh; công tác tổ chức quản lý lễ hội; tình hình hoạt động của một số Trung tâm Hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại một số xã phường… 

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Trong quá trình khảo sát, một số vấn đề còn tồn tại đã được Thường trực và các ban HĐND tỉnh phát hiện, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết…

Cũng trong tháng 2, Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Các đơn thư đủ điều kiện thụ lý  đã  được chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, trong tháng 3, Thường trực và các ban HĐND tỉnh tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có Nghị quyết số 16 về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh tới cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

Ngoài các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch, cũng cần có những cuộc giám sát, khảo sát đột xuất. Quy trình thực hiện phải đúng luật, phản ánh sát thực, phát huy tinh thần chủ động, thiết thực, coi trọng tính hiệu quả. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào một số dự án sử dụng đất chậm tiến độ chưa được thu hồi; công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành; chấp hành đảm bảo môi trường của các doanh nghiệp, đơn vị; việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và tiếp tục nắm tình hình thực tiễn, tham mưu ban hành nghị quyết đạt hiệu quả.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.