Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW tại huyện Hoành Bồ

Thứ Tư, 15/03/2017, 17:48 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/3, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh uỷ đã có buổi giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế” và Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 5/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn huyện Hoành Bồ.

Quang cảnh buổi giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW tại huyện Hoành Bồ.
Quang cảnh buổi giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW tại huyện Hoành Bồ.

Theo báo cáo của huyện Hoành Bồ, hiện nay, trên địa bàn huyện có 70 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động với trên 4.200 lao động. Trong những năm qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người lao động trong việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cũng như nghiêm túc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác ATVSLĐ, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động; thường xuyên tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động… 

Tuy nhiên công tác đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn huyện hiện nay cũng còn một số hạn chế: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực trong công tác huấn luyện ATVSLĐ còn thiếu; công tác thông tin tuyên truyền chưa đa dạng về hình thức; các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa còn hạn chế trong nghiên cứu, ứng dụng trang thiết bị hiện đại để đảm bảo ATVSLĐ… 

Các thành viên trong Đoàn giám sát đã ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như kết quả đạt được của huyện Hoành Bồ trong thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW. Cùng với đó, đoàn cũng đề nghị với địa phương cần tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; chú trọng công tác chỉ đạo cải thiện môi trường lao động, giảm thiểu tai nạn lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, tiếp tục nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với công tác ATVSLĐ…

Tổ công tác số 1 của Đoàn giám sát kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động tại Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long.
Tổ công tác số 1 của Đoàn giám sát kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn lao động tại Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long.

Trước đó, Đoàn đã giám sát tại Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long và Công ty Cổ phần Gốm và xây dựng Hạ Long 1 về một số nội dung liên quan. Qua kiểm tra, Đoàn cũng đề nghị các đơn vị kịp thời chấn chỉnh những tồn tại như: người lao động chưa chấp hành thật tốt việc mang bảo hộ lao động; quan tâm vệ sinh và lắp đặt mới các bảng nội quy, bảng biểu chỉ dẫn an toàn lao động; thường xuyên kiểm tra hệ thống, thiết bị PCCC; kiểm tra, rà soát tủ thuốc, dụng cụ y tế sơ cứu ban đầu…

 Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.