Đổi mới công tác tư tưởng ở thành phố thủ phủ

Thứ Hai, 20/03/2017, 00:11 [GMT+7]
.
.

Là thành phố thủ phủ của tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, Hạ Long cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển, đô thị hoá. Điều đó đòi hỏi công tác tư tưởng, tuyên giáo cần không ngừng đổi mới, nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, Đảng bộ TP Hạ Long đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt nội dung này. Qua đó, góp phần cung cấp, định hướng thông tin, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời tích cực phục vụ việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền thành phố xây dựng Hạ Long ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Đoàn giám sát của Thành uỷ Hạ Long giám sát việc triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại phường Giếng Đáy. Ảnh: Đỗ Hương (Trung tâm TT-VH Hạ Long)
Đoàn giám sát của Thành uỷ Hạ Long giám sát việc triển khai nhiệm vụ năm 2017 tại phường Giếng Đáy. Ảnh: Đỗ Hương (Trung tâm TT-VH Hạ Long)

Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, cấp uỷ, chính quyền thành phố đã thể hiện tác phong làm việc mới, chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời sau đó có kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm kịp thời. Với vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hạ Long đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cũng đã tích cực, chủ động, phối hợp với UBND thành phố triển khai công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia tháo gỡ vướng mắc, giải quyết hàng loạt những vấn đề phát sinh ở địa phương. Nhất là những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, GPMB thu hồi đất; những bất cập trong lĩnh vực giáo dục, y tế; khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai... Chỉ tính riêng trong công tác GPMB, năm 2016, Hạ Long phải thực hiện GPMB đối với 125 dự án (gồm cả dự án mới và chuyển tiếp), ảnh hưởng tới khoảng 10.900 hộ dân và đơn vị. Nhờ công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng của nhân dân nên phần lớn các hộ dân đều đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án. Thành phố chỉ phải ban hành trên 550 quyết định cưỡng chế GPMB, tuy nhiên, sau đó nhờ kiên trì đối thoại, tuyên truyền với những cách làm phù hợp, hiệu quả nên Hạ Long đã vận động được hàng trăm hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, chỉ còn 9 hộ cố tình cản trở, không bàn giao, buộc phải thực hiện cưỡng chế...

Để chủ động nắm bắt được các thông tin ngay từ cơ sở, đội ngũ làm công tác tư tưởng, tuyên giáo thành phố cũng thường xuyên tham dự các buổi tiếp công dân của thành phố và buổi sinh hoạt chi bộ khu phố định kỳ hằng tháng, qua đó kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong dư luận. Nổi bật như tình hình tư tưởng của các hộ dân làng chài khu tái định cư phường Hà Phong; công tác quản lý, tổ chức, sắp xếp bộ máy Ban Quản lý Vịnh Hạ Long khi chuyển giao về thành phố; kiến nghị của các hộ kinh doanh tại chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy; hiện tượng sụt lún nhà văn hoá khu phố 5, phường Hà Khánh; di dời trụ sở cơ quan Chi cục Thuế thành phố; công tác GPMB đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn... Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, đơn vị đã chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

Cùng với các nhiệm vụ trên, Ban Tuyên giáo Thành uỷ còn tích cực tham mưu cho Thành uỷ tổ chức các hội nghị báo cáo viên mở rộng thành phần đến các đồng chí bí thư, khu trưởng nhằm định hướng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời mời các báo cáo viên có uy tín của Trung ương, tỉnh về dự, truyền đạt tại các hội nghị. Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ động định hướng thông tin và phối hợp thực hiện nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thông qua cuốn bản tin sinh hoạt chi bộ của thành phố. Ban cũng làm tốt công tác tham mưu với Thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ của Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành một trong những nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan, đơn vị, địa phương...

Nhờ chủ động, tích cực trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận nên thời gian qua, TP Hạ Long đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. 

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.