Công tác kiểm tra, giám sát phải có sự thống nhất, đồng bộ; kết luận sau giám sát phải trung thực, khách quan

Thứ Ba, 10/01/2017, 15:19 [GMT+7]
.
.

Sáng 10/1, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp từ tỉnh tới cơ sở đã tích cực, chủ động giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng; đồng thời, triển khai và tổ chức thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ quy định đảm bảo kế hoạch đề ra. Một số đơn vị đã quan tâm thực hiện kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra cấp cơ sở, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra…

Cũng trong năm qua, việc tổ chức triển khai Đề án 25 của tỉnh tiếp tục được các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Tính đến hết năm 2016, đã có 9/14 đơn vị cấp huyện thực hiện nhất thể hóa chức danh chủ nhiệm UBKT và Chánh Thanh tra…

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua cho UBKT huyện ủy Ba Chẽ và Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỳ luật Đảng năm 2016
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho UBKT huyện ủy Ba Chẽ và Bằng khen của Tỉnh ủy cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2016.

UBKT Tỉnh ủy cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; nắm tình hình và giải quyết tốt những điểm nóng, bức xúc của nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng. Tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy xây dựng Quy chế phối hợp trong việc nắm thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với một số sở, ban, ngành của tỉnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh trong năm qua; đồng thời, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ khắc phục hạn chế trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến tham luận, các kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cũng như công tác giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên của các địa phương, đơn vị…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn manh: Năm 2016, UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động giúp cấp ủy các cấp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu đề ra; tích cực triển khai việc kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh UBKT, Chánh Thanh Tra ở các địa phương; các chương trình kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, tập trung vào những điểm nóng, bức xúc… liên quan đến các vấn đề nhạy cảm được nhân dân, dư luận đồng tình đánh giá cao.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng đã tăng cường phòng chống tham nhũng lãng phí bằng việc từng bước tinh gọn bộ máy, nhất thể hóa chức danh ở 9/14 địa phương. Qua đó đã nâng cao hiệu lực, quản lý cán bộ đảng viên, tránh trùng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin để kịp thời kiểm tra ngay từ đầu…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong năm qua. Cụ thể là nhiều cấp ủy địa phương chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; việc phát hiện dấu hiệu vi phạm còn chậm; công tác thanh tra, giám sát nhiều vụ việc còn kéo dài, chưa xử lý dứt điểm, còn trùng chéo; công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh, năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, địa phương đơn vị cần  tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đặc biệt mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm kỹ 18 nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết. Đồng thời quan tâm triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm, nhất là nội dung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung kiểm tra giám sát vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và phải có sự thống nhất đồng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát. Những kết luận sau giám sát phải trung thực, khách quan…

Cùng với các nhiệm vụ trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục kiện toàn bộ máy, đội ngũ theo Nghị quyết số 19-NQ/TU về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Khi tiến hành hợp nhất cơ quan thanh tra, kiểm tra phải có đề án cụ thể rõ ràng và phải xây dựng quy chế hoạt động để tránh trùng chéo trong công tác chỉ đạo, điều hành; từng bước nghiên cứu các chính sách phù hợp theo quy định. Đồng thời quan tâm, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ…

Tại hội nghị, UBKT huyện ủy Ba Chẽ đã được tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2016; UBKT các địa phương Uông Bí, Cẩm Phả, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà và UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2016.

Minh Thu


 

.
.
.
.
.
.
.
.