Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ Bảy, 07/01/2017, 13:57 [GMT+7]
.
.

Chiều 6/1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã ban hành 24 báo cáo phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh. Hoạt động khảo sát, thẩm tra của Ban được triển khai đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, thông qua thẩm tra các dự thảo nghị quyết, Ban đã kiến nghị nhiều nội dung, được cơ quan soạn thảo tiếp thu bổ sung, chỉnh sửa. Nổi bật là các nghi quyết: Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cần tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020... Cùng với đó, Ban cũng tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tăng cường đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, triển khai giám sát chuyên đề có hiệu quả và giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với những vấn đề lĩnh vực kinh tế, ngân sách, quản lý đất đai...

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất nhiệm vụ tập trung triển khai trong năm 2017, trong đó chú trọng khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ họp; nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát thường xuyên việc thi hành pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường; chủ động tham mưu và thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng của tập thể Ban Kinh tế - Ngân sách trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017. Đồng chí đề nghị Ban tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, tăng cường đổi mới hoạt động khảo sát, giám sát, trong đó chú trọng giám sát, khảo sát việc thực hiện phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2017, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. Đồng thời, tập trung nắm bắt những kiến nghị, tâm tư của người dân và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm; tăng cường giám sát các sở, ngành địa phương trong thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh, các nội dung chất vấn và trả lơi chất vấn tại kỳ họp... 

Đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời yêu cầu Ban tiếp tục quan tâm tập trung đến những vấn đề nhân dân quan tâm; tăng cường khảo sát, giám sát và đối thoại với cử tri để từ đó có những kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh những nội dung sát hợp. Cùng với đó, mỗi thành viên Ban tiếp tục quan tâm nghiên cứu, đề xuất các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp đảm bảo hiệu quả.

Nguyễn Huế
 

.
.
.
.
.
.
.
.