Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công:

TP Hạ Long đề cao trách nhiệm giải trình trước người dân

Thứ Tư, 30/11/2016, 07:27 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TP Hạ Long đã tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của tỉnh về “Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công...”, trong đó, nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân” đã được thành phố quan tâm, tăng cường triển khai với nhiều cách làm thiết thực, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Lãnh đạo TP Hạ Long đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn năm 2016.
Lãnh đạo TP Hạ Long đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn năm 2016.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho hay: “Hạ Long xác định, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước là nội dung quan trọng thể hiện tính công khai, minh bạch trong hoạt động, đồng thời phát huy vai trò giám sát của tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua giải trình cũng tăng cường việc đối thoại, hiểu biết giữa chính quyền thành phố với người dân, doanh nghiệp, nhằm xây dựng mối quan hệ thân thiện, cởi mở hơn giữa các cơ quan công quyền với cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn...”.

Theo đó, thành phố đã duy trì và nâng cao hiệu quả của Ban Tiếp công dân; cử cán bộ, công chức thường xuyên trực để tiếp công dân tại trụ sở UBND thành phố; kịp thời giải quyết từ cơ sở, hạn chế tối đa việc khiếu kiện vượt cấp. Bên cạnh đó, định kỳ vào ngày 1 và 15 hàng tháng, lãnh đạo thành phố trực tiếp đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải đáp các kiến nghị của nhân dân. Thành phố cũng tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phòng, ban, đơn vị, phường với doanh nghiệp, nhân dân để giải quyết các kiến nghị. Mặt khác, để giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan đến đông người, tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong nhân dân, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời cụ thể hoá trách nhiệm giải trình trong quy chế làm việc; ban hành quy định cụ thể về xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý đất đai, xử lý các vấn đề liên quan đến than, trật tự đô thị, trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Tính riêng 10 tháng năm 2016, thành phố đã tiếp nhận trên 3.100 đơn, thư với trên 2.000 vụ việc. Trên cơ sở tiếp nhận, sàng lọc nội dung các đơn thư theo đúng trình tự, thẩm quyền, thành phố đã giải quyết trên 1.100 đơn, với 1.020 vụ việc.

Song song với các giải pháp trên, TP Hạ Long còn quan tâm phát huy quyền giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoặc gián tiếp thực hiện giám sát thông qua hoạt động của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên. Nhờ đó, công tác giám sát cộng đồng trong thành phố đã được triển khai có hiệu quả ở các phường trên địa bàn, phát huy vai trò tích cực trong việc giám sát, chủ động tuyên truyền nhân dân cùng giám sát để kịp thời phát hiện các vụ việc sai phạm, thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người dân. Nhiều lĩnh vực trên địa bàn đã được giám sát chặt chẽ, nhất là việc xây dựng và sử dụng đất đai, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, trợ cấp tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo... qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiện, cởi mở hơn giữa các cơ quan công quyền với người dân, cũng như củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.