Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Tư, 30/11/2016, 12:29 [GMT+7]
.
.

Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, sáng 30/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ4, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hồ Văn Vịnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và tập trung thảo luận đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết: “Về quyết định tổng biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh”; dự thảo nghị quyết “Về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố; quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và khoán kinh phí hoạt động của các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; dự thảo nghị quyết “về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII.

Đồng thời, thông qua một số báo cáo của Ban trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể: Báo cáo công tác năm 2016 của Ban; báo cáo thẩm tra báo cáo công tác năm 2016 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 của UBND tỉnh (thuộc lĩnh vực pháp chế).

Cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ soạn thảo, sở, ngành liên quan tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh để Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết luận hội nghị đồng chí Hồ Văn Vịnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất cao với các tờ trình, dự thảo nghị quyết mà UBND trình. Đồng thời đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, đề án và báo cáo kết quả giám sát để trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.