Đại hội đại biểu phụ nữ Tổng Công ty Đông Bắc lần thứ III

Thứ Tư, 19/10/2016, 15:28 [GMT+7]
.
.

Trong 2 ngày 18 và 19/10, Hội Phụ nữ Tổng Công ty (TCT) Đông Bắc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ III (2016-2021).

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ, chỉ huy TCT Đông Bắc và cơ quan chính trị, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ TCT Đông Bắc đã có những bước phát triển toàn diện và ngày càng vững chắc, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng lên. Việc triển khai các phong trào thi đua các hoạt động luôn bám sát và cụ thể hoá chỉ thị nghị quyết của cấp uỷ các cấp chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, triển khai đồng bộ thống nhất đúng hướng, phù hợp có trọng tâm trọng điểm đạt hiệu quả cao.

Các đại biểu  tham quan khu trưng bày ảnh hoạt động của Hội PN Tổng Công ty Đông Bắc tại Đại hội
Các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh hoạt động của Hội Phụ nữ TCT Đông Bắc

Giai đoạn 2011-2016, trung bình có gần 95% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững”; 100 % cán bộ hội viên tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; quỹ “Ngày vì người nghèo” với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Cán bộ hội viên phụ nữ TCT Đông Bắc tích cực tham gia xây dựng NTM như: tham gia 5.368 ngày công lao động xây dựng các công trình công tại địa phương, tu sửa đường giao thông nông thôn...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử đoàn đại biểu đi dự ĐHĐB Phụ nữ Quân đội lần thứ VI
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI

Giai đoạn 2016-2021, Hội Phụ nữ TCT Đông Bắc sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội Phụ nữ cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và Tổng Công ty, xây dựng người phụ nữ "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang". Phấn đấu có 95 % hội viên trở lên đạt tiêu chí "bốn tốt" trong phong trào thi đua và đạt danh hiệu hội viên tiên tiến. Mỗi hội viên thực hiện ít nhất một việc cụ thể "làm theo Bác" và mỗi Hội Phụ nữ cơ sở xây dựng được ít nhất 15% hội viên tiêu biểu để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng...

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 5 người đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI, trong đó có 1 đại biểu dự khuyết. Cũng nhân dịp này, TCT Đông Bắc đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2011-2016.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.