.

Đồng chí Nguyễn Đức Long tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021

Cập nhật: 11:08, 16/06/2016 (GMT+7)

Sau khi nghe Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc đọc tờ trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND tỉnh khóa XIII đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo luật chính quyền địa phương năm 2015.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Đức Long được bầu tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc chúc mừng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc chúc mừng lãnh đạo chủ chốt, thành viên UBND tỉnh.

Sau khi tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Long đã đọc tờ trình để HĐND tỉnh bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. Các đồng chí: Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Đặng Huy Hậu, Nguyễn Văn Thành, Vũ Thị Thu Thủy, Vũ Văn Diện đã được HĐND tỉnh khóa XIII bầu tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định:
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long khẳng định: Sẽ xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thay mặt các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sẽ cố gắng phấn đấu cao nhất cùng tập thể UBND tỉnh kế thừa kết quả của các đồng chí tiền nhiệm, kinh nghiệm công tác của nhiệm kỳ 2011-2016 xây dựng UBND tỉnh đoàn kết, nhất trí, phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững mạnh phục vụ nhân dân; phối hợp thường xuyên có hiệu quả với MTTQ và các đoàn thể nhân dân để phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đôi với kỷ cương thực thi hiến pháp, pháp luật. Huy động sức mạnh nguồn lực trong nhân dân, của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là sự giám sát tham gia của nhân dân để xây dựng chính quyền, trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những chủ trương của Tỉnh ủy, các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, những vấn đề mới, vấn đề khó mà tỉnh đã và đang triển khai.

Các đại biểu bầu các chức danh chủ chốt UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.
Các đại biểu bầu các chức danh chủ chốt UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cùng với đó, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển đảo, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường mở rộng đối ngoại đi vào chiều sâu, hiệu quả của chính quyền và nhân dân trong tỉnh…

Với nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Đức Long mong tiếp tục đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo, giúp đỡ sát sao hơn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, của Tỉnh ủy, của các đồng chí lãnh đạo đi trước đối với UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí cũng mong được sự phối hợp có hiệu quả của Đoàn ĐBQH tỉnh, của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, của MTTQ và các đoàn thể tỉnh, của các vị đại biểu HĐND tỉnh, nhân dân, nhất là trong giám sát đối với hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc.

Đồng chí yêu cầu, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả trong công tác, thống nhất trong hành động, trong hệ thống hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng hệ thống chính quyền hành chính ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp để giữ vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút nhiều nguồn lực đầu tư hơn nữa để xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, mạnh về kinh tế, vững về QP-AN, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao.

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC LONG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY,

CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2016- 2021


- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐỨC LONG

- Sinh ngày: 10/4/1959

- Quê quán: Xã Hồng Phong, Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện Khí hóa Xí nghiệp (Chính quy), Cử nhân Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Các chức vụ đã đảm nhiệm: Phó Giám đốc Xí nghiệp Đóng tàu Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp phà Quảng Ninh. Phó Giám đốc Sở Công nghiệp - Thủ công nghiệp (nay là Sở Công Thương) tỉnh Quảng Ninh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hạ Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
 
- Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.
 
- Tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XIII, đồng chí được bầu tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG HUY HẬU, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2016- 2021

 

- Họ và tên khai sinh: ĐẶNG HUY HẬU      

- Sinh ngày: 28/8/1960

- Quê quán: Xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;

- Dân tộc: Kinh          

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Các chức vụ đã đảm nhiệm: Phó Bí thư thị đoàn Cẩm phả Cẩm Phả, Quảng Ninh; Bí thư Thị đoàn Cẩm Phả; Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Ninh; Bí thư Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh từ tháng 7/2015 đến nay.

- Tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XIII, đồng chí được bầu tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG TÙNG, ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT TƯ ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

- Họ và tên khai sinh: LÊ QUANG TÙNG                             

- Sinh ngày: 30/10/1971               

- Quê quán: xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh                                   

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí giao thông; Sau đại học: Nghiên cứu phát triển, Kỹ nghệ công nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Các chức vụ đã đảm nhiệm: Chuyên viên – Vụ Bảo hộ Lao động – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Chuyên viên – Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chuyên viên – Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thư ký Bộ trưởng; Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục và Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và vùng lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh,  Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII;

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí được bầu tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÀNH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN THÀNH
- Sinh ngày: 18 tháng 9 năm 1958.       
- Quê quán: Xã Gia Lộc;  Huyện Cát Hải;  Thành phố Hải Phòng.
- Dân tộc: Kinh                
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế,
- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
- Các chức vụ đã đảm nhiệm: Nhân viên nghiệp vụ Cung ứng tàu biển Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Phó Giám đốc Công ty Cung ứng Tàu biển Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Cung ứng Tàu biển Cửa Ông, Quảng Ninh, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cung ứng tàu biển tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế, Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh.
- Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, đồng chí được bầu làm Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh.
- Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí được bầu tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

ĐỒNG CHÍ VŨ THỊ THU THỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

- Họ và tên khai sinh: VŨ THỊ THU THỦY                        

- Sinh ngày:  01/12/1964    

- Quê quán: Xã  Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Dân tộc:  Kinh

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Y tế công cộng

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Các chức vụ đã đảm nhiệm: Bác sĩ, giáo viên trường Trung cấp Y tỉnh Quảng Ninh; Chuyên viên phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Sở Y tế Quảng Ninh; Phó phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XII, XIII; Bí thư Đảng bộ cơ quan Sở Y tế; Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng khóa VI, V; Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên BCH MTTQ tỉnh Quảng Ninh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh XIII; UV BCS Đảng UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa X; Ủy viên UBMT Tổ quốc tỉnh khóa X;

- Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí được bầu tái đắc cử làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

ĐỒNG CHÍ VŨ VĂN DIỆN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH, NHIỆM KỲ 2016- 2021

- Họ và tên khai sinh: VŨ VĂN DIỆN

- Ngày sinh: 13/02/1969   

- Quê quán: Xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

- Dân tộc: Kinh                    

- Trình độ Chuyên môn:  Thạc sĩ ngành Vật liệu và Công nghệ vật liệu xây dựng; Kỹ sư Vật liệu xây dựng,

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Các chức vụ đã đảm nhiệm: Chức vụ Công nhân Công ty Xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh; Công nhân lao động hợp tác tại nước Cộng hòa Lybya; Công nhân Công ty Xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh, được cử đi học Đại học xây dựng hệ tại chức. Được bổ nhiệm làm cán bộ kỹ thuật thi công, kỹ thuật trưởng công trình thuộc công ty; kỹ thuật trưởng công trình thuộc công ty Xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh; Chuyển công tác về làm việc tại UBND huyện Tiên Yên, tháng 10/2002 là trưởng Ban Quản lý dự án công trình huyện Tiên Yên; cán bộ phòng Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Phó phòng Văn xã - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Phó phòng Văn xã phụ trách phòng - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Trưởng phòng Văn hóa, xã hội và du lịch - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí được bầu tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

PV

Tin liên quan