Triển khai ở phường Hoà Lạc

Thứ Tư, 21/11/2012, 05:27 [GMT+7]
.
.

Xác định tầm quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng uỷ phường Hoà Lạc đã sớm có kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đến các chi bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Để việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khoá XI) đạt được kết quả theo yêu cầu đề ra, phường Hoà Lạc đã chỉ đạo các Chi bộ đảng cơ sở tiến hành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của TP Móng Cái. Qua đó đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên trong công việc cụ thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tính đến cuối tháng 10-2012, phường Hoà Lạc đã triển khai tổ chức học tập, quán triệt ở 10 chi bộ trực thuộc, với số người tham gia đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt, sau học tập, quán triệt nghị quyết, mọi đảng viên đều có bài thu hoạch liên hệ trên cương vị công tác, đạo đức lối sống của bản thân. Sau một thời gian triển khai BTV Đảng uỷ phường đã nhận được nhiều ý kiến của các đơn vị, cá nhân góp ý đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong BTV Đảng uỷ và bổ sung ý kiến vào kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ phường để thực hiện đạt chất lượng tốt hơn.

Các đảng viên Đảng bộ phường Hoà Lạc thảo luận về triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).
Các đảng viên Đảng bộ phường Hoà Lạc thảo luận về triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI).

Ngoài ra, Đảng uỷ phường Hoà Lạc đã gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung của phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó các chi bộ trong phường đã xây dựng được kế hoạch phù hợp với thực tế cơ sở, trong đó đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên và liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện về những điều đảng viên không được làm. Vai trò tự giác đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát huy. Việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các tổ chức Đảng, tập thể, lãnh đạo các đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên từ phường đến cơ sở bước đầu đạt kết quả tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Một trong những việc làm cấp bách đầu tiên đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống mà Đảng uỷ phường Hoà Lạc quán triệt và thực hiện là đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Xuân Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường  Hoà Lạc, cho biết: Nghị quyết T.Ư 4 (Khoá XI) chính là một luồng sinh khí mạnh để Đảng uỷ phường, các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có dịp nhìn nhận, chấn chỉnh lại bản thân mình. Cũng là dịp quan trọng để Đảng uỷ phường nghiêm túc đánh giá lại những việc đã làm được và chưa làm được để có những hoạch định mới trong thời gian tới.

Với việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4 một cách nghiêm túc, thận trọng, đúng quy trình, phường Hoà Lạc đã tạo được niềm tin, phấn khởi trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây là động lực mới, khí thế mới để Hoà Lạc xây dựng phường ngày một giàu mạnh, văn minh.

Dương Trường

.
.
.
.
.
.
.
.