UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc về giá thuê đất cho doanh nghiệp du lịch

Thứ Sáu, 13/04/2012, 00:53 [GMT+7]
.
.

Chiều 12-4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn để bàn và tháo gỡ vướng mắc về giá tiền thuê đất. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, theo khung giá cho thuê đất đối với doanh nghiệp trên địa bàn đã có một số thay đổi. Cụ thể, theo Quyết định mới nhất của UBND tỉnh, khung giá cho thuê đất đã tăng bình quân so với năm 2011 từ 20-25%. Hệ số điều chỉnh trước đây không có thì nay có mức 2,0-3,4. Đơn giá thuê đất dao động từ 0,75%-1,25%. Điều này, theo các đại diện doanh nghiệp du lịch là sẽ gây ra những khó khăn do thời gian thuê đất của doanh nghiệp khá dài, diện tích đất thuê lớn, tỷ lệ trượt giá hiện nay đang ở mức cao. Nếu cân đối trên khả năng hoạt động kinh doanh và khung giá thuê đất mới, doanh nghiệp du lịch khó có lãi. Từ đó, các doanh nghiệp du lịch thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh hệ số cho thuê đất từ 1-1,2 lần. Về đơn giá thuê đất chỉ nên áp dụng như giai đoạn trước năm 2011 là 0,5%; điều tiết tỷ lệ sử dụng đất và thời điểm áp dụng cách tính mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Sau khi nghe đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh trình bày ý kiến, đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Xây dựng đã làm rõ các vấn đề doanh nghiệp kiến nghị. Theo đó, các yếu tố định giá đất và tỷ lệ điều chỉnh hiện nay cơ bản thực hiện theo đúng hướng dẫn của Chính phủ. Tuy nhiên, trên cơ sở điều tra, đánh giá thực tiễn việc thuê đất của doanh nghiệp trên địa bàn các sở, ngành chức năng cũng sẽ tiếp tục tham mưu với tỉnh để điều chỉnh khi cần thiết.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh những đề xuất của doanh nghiệp với tỉnh, giúp tỉnh kịp thời điều chỉnh cơ chế chính sách liên quan đến đất đai trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp giai đoạn hiện nay.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí khẳng định việc điều chỉnh giá thuê đất theo giá đất ở phải theo giá thị trường. Về hệ số điều chỉnh khung giá được áp dụng theo giá thị trường. Các ngành, địa phương đã làm theo đúng hướng dẫn của Nhà nước; quy trình thủ tục đã được rà soát chặt chẽ, cụ thể. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chỉ đạo các ngành rà soát lần cuối để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp số liệu, nghiên cứu cách tính giá đất và triển khai thực hiện từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước (đặc biệt là các tỉnh trọng điểm phía Bắc) sao cho phù hợp với mặt bằng chung. Trên cơ sở khảo sát thực tế địa phương, trong tháng 5 hoàn chỉnh các nội dung này để báo cáo chính thức với UBND tỉnh.

Hương - Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.