.

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại

Những chuyển biến tích cực

Cập nhật lúc 22:51, Thứ Hai, 02/01/2012 (GMT+7)

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 130/CT-TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình khiếu nại, tố cáo đỡ phức tạp, gay gắt hơn; số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp giảm hẳn, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, mang lại niềm tin với Đảng, chính quyền trong việc bảo vệ những quyền lợi chính đáng của công dân.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Năm 2011, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Để giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phục vụ thành công các sự kiện chính trị lớn; đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật... Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cấp uỷ, UBND các cấp, các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn.

UBND tỉnh duy trì thường xuyên việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng nhằm giải quyết đơn thư của công dân.
UBND tỉnh duy trì thường xuyên việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng nhằm giải quyết đơn thư của công dân.

Ngay từ đầu năm 2011, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên để phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức này trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Sau mỗi kỳ tiếp dân kết quả giải quyết sẽ được thông báo rộng rãi, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Tại các huyện, thị xã, thành phố, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tăng cường công tác tiếp dân và đối thoại với dân để tìm ra hướng giải quyết hiệu quả, trên cơ sở vận dụng phù hợp các chính sách, pháp luật của nhà nước. Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến làm việc với các cơ quan nhà nước, hầu hết các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận lợi, niêm yết công khai lịch, nội quy tiếp công dân, kiện toàn bộ máy tiếp dân, nâng cao chất lượng tiếp công dân từ cơ sở đến tỉnh.

Để đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan và tôn trọng công dân, tại các buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã mời đại diện của Đoàn luật sư tỉnh cùng dự để hỗ trợ tư pháp cho người dân.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, những năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2011, tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài và phức tạp, khiếu kiện vượt cấp trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Đến nay toàn tỉnh đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Trong năm 2011 các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã tiếp 5.421 lượt công dân, giải quyết được  4.333 đơn khiếu nại, tố cáo. Một số địa phương một thời từng được coi là “điểm nóng” về những vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài phức tạp như Yên Hưng, Hạ Long nay đã giảm mạnh, nhiều vụ việc đã được giải quyết thấu tình, đạt lý mang lại niềm tin trong nhân dân như vụ việc của ông Lê Văn Sạn (Đông Triều) ông Nguyễn Ánh Hồng (Hạ Long)…

Đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Để có được kết quả trên là do tỉnh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các tổ chức, đoàn thể như: Uỷ ban MTTQ, Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội CCB tỉnh… để tăng cường và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức này trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được giải quyết theo đúng pháp luật, đảm bảo thấu tình, đạt lý. Điều quan trọng hơn là đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, đây là một trong những yếu tố hàng đầu góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến làm việc với các cơ quan nhà nước, hầu hết các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm thuận lợi, niêm yết công khai lịch, nội quy tiếp công dân, kiện toàn bộ máy tiếp dân, nâng cao chất lượng tiếp công dân từ cơ sở đến tỉnh. Tại các địa phương vào các ngày 1 và 15 hàng tháng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố sẽ trực tiếp tiếp dân, và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó đều đặn hàng tháng, lãnh đạo UBND các cấp đều họp với các ngành chức năng trên địa bàn để đánh giá, kiểm tra kết quả xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua đó đôn đốc chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện của công dân từ cơ sở. Ngoài lịch tiếp công dân cố định vào 2 ngày 1 và 15 hàng tháng do Hội đồng tiếp dân của tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyên trách trực tiếp tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh còn dành thời gian để tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

Tại các buổi tiếp dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đều mời đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương liên quan để cùng trao đổi tìm các biện pháp giải quyết, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho công dân. Đặc biệt để đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan và tôn trọng công dân, tại các buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã mời đại diện của Đoàn luật sư tỉnh cùng dự để hỗ trợ tư pháp cho người dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Năng Như, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cho biết: “Với tư cách là luật sư hoạt động độc lập tham dự buổi tiếp công dân nhằm hỗ trợ tư pháp và tư vấn pháp luật cho những người dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo tôi thấy đây là một sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân của tỉnh. Tại các buổi tiếp của lãnh đạo tỉnh, công dân, luật sư đều được tự do, thẳng thắn trình bày quan điểm của mình. Mọi ý kiến của công dân, luật sư đều được các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh lắng nghe, phân tích kỹ lưỡng nội dung từng vụ việc một cách toàn diện, thấu đáo. Các vụ việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh giải quyết đều căn cứ trên những cơ sở của pháp luật, quy định của nhà nước, đảm bảo thấu tình đạt lý, mang lại niềm tin cho người dân vào Đảng, Nhà nước”.

Việc gì có lợi cho dân phải giải quyết đến tận cùng

Trong quá trình giải quyết khiếu nại của công dân, nhiều vụ việc mặc dù đã được các cơ quan chức năng kết luận hết thẩm quyền giải quyết, theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh có quyền ra quyết định chấm dứt vụ việc, chuyển sang Toà án xét xử. Nhưng với quan điểm, giải quyết triệt để vấn đề chứ không phải giải quyết hết thẩm quyền, việc gì có lợi cho dân thì phải làm đến tận cùng, lãnh đạo tỉnh đã kiên trì rà soát, tìm các cách giải quyết sao cho thấu tình đạt lý để chính người dân tâm phục, khẩu phục, chính vì thế nhiều vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được các cấp chính quyền giải quyết ổn thoả mang lại niềm tin cho nhân dân.

Những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian qua không những đã giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương mà còn góp phần làm tăng thêm niềm tin của người dân vào cơ quan công quyền, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đặng Nhung

,
.
.
.
.
.