Ngày 1/6: Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ngày 22/5, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến để nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.