Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 30/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến về tình hình GPMB, tiến độ triển khai một số dự án động lực, trọng điểm của tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.