Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi đầu Bảng xếp hạng PAR INDEX

Ngày 24/5 vừa qua, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018. Theo kết quả công bố, Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi đầu PAR INDEX với 89,06 điểm.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.