TP Uông Bí: Hiệu quả từ dân vận khéo

Năm 2019, TP Uông Bí có 130 mô hình "Dân vận khéo" được công nhận, trong đó có 2 mô hình tiêu biểu cấp tỉnh, 11 mô hình tiêu biểu cấp thành phố.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.