Tỉnh Quảng Ninh gặp mặt 105 doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài tiêu biểu

Chiều 31/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.