Cục Thuế Quảng Ninh đặt mục tiêu thu nội địa năm 2019 đạt trên 33.000 tỷ đồng

Ngày 16/1, tại TP Hạ Long, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.