Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Ngày 13/11, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công và xây dựng chính quyền điện tử.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.