Huyện Đầm Hà: Chuẩn hóa cán bộ qua "kênh" kiểm tra, giám sát

Huyện Đầm Hà tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính bằng nhiều giải pháp.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.