TP Cẩm Phả: Gắn việc học tập, làm theo Bác với công tác chỉnh đốn Đảng

Thời gian qua, Thành uỷ Cẩm Phả đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở.

.
.
.
.
.
.
.
.
.