Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về mức hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả mưa lụt

Để sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, sáng 1/8 Thường trực Tỉnh ủy có Thông báo cố 1724 về mức hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại để khắc phục hậu quả do đợt mưa kéo dài trên địa bàn tỉnh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.