Biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Sáng 20/7, Hội nghị biểu dương người cao tuổi (NCT) làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012-2017 đã được tổ chức tại TP Hạ Long.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.