Ban CHQS huyện Cô Tô: Xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh vững chắc

Là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng trong khu vực phòng thủ của Quân khu 3, tỉnh, Cô Tô luôn chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng – an vững chắc.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.