Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5

Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2017) của HĐND tỉnh khóa XIII.

.
.
.
.
.
.
.
.
.