Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Học sinh Quảng Ninh với an toàn giao thông" năm 2018

Thứ Tư, 24/10/2018, 15:16 [GMT+7]
.
.

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với an toàn giao thông” năm 2018

Thực hiện văn bản số 26/KH-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng Kế hoạch phát động triển khai cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với an toàn giao thông” năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:
    - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đối với học sinh trong toàn tỉnh; Các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về ATGT.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ và hành vi của học sinh khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và vi phạm luật giao thông liên quan tới học sinh.
- Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học đường phù hợp với đối tượng học sinh; đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh bậc trung học phổ thông sớm tiếp cận bộ đề thi lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1.

2. Yêu cầu:
- Cuộc thi phải được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, thu hút động đảo học sinh cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đang học tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và hấp dẫn học sinh. Thông qua cuộc thi giúp các em giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
- Các cơ quan quản lý giáo dục, đơn vị trường học trong toàn tỉnh triển khai thực hiện cuộc thi nghiêm túc, hiệu quả nhằm thu hút đông đảo học sinh tham gia.
- Các câu hỏi của cuộc thi phải phù hợp với đối tượng học sinh và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung: tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; kỹ năng nhận biết về tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng tránh tai nạn giao thông.

2. Đối tượng: Học sinh cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đang học tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian: Từ 8h00’ ngày 05/10/2018 đến hết 24h00’ ngày 30/11/2018

4. Hình thức triển khai:
- Hình thức thi trắc nghiệm.
- Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra các bộ câu hỏi, mỗi bộ câu hỏi gồm 20 câu  trắc nghiệm trên Website: http://Timhieuluatgiaothong.qnp.vn/tracnghiem
- Cách thức trả lời: với các phương án trả lời có sẵn, trong đó có một phương án đúng, người dự thi truy cập vào trang web, trả lời đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người tham gia trả lời đúng 20/20 câu.
- Tổng kết cuộc thi: Dự kiến trong tháng 12/2018.

5. Cơ cấu giải thưởng (giải thưởng xét riêng theo từng cấp THCS, THPT)
- Giải thưởng cá nhân: BTC trao Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng, cụ thể:
    + 01 giải đặc biệt/01 cấp học. Mỗi giải: 5.000.000đ.
    + 02 giải nhất/01 cấp học. Mỗi giải trị giá: 2.000.000đ.
    + 03 giải nhì/01 cấp học. Mỗi giải trị giá: 1.500.000đ.
    + 04 giải ba/01 cấp học. Mỗi giải trị giá: 1.000.000đ.
    + 11 giải khuyến khích/01 cấp học. Mỗi giải trị giá: 500.000đ.
- Giải thưởng tập thể: có 04 giải thưởng tập thể cho 2 cấp THCS và THPT có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất, mỗi giải thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban An toàn giao thông tỉnh.
- Chủ trì xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với An toàn giao thông” năm 2018.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Trung tâm thông tin tỉnh, Tỉnh Đoàn và các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc thi “ Học sinh Quảng Ninh với ATGT” năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc thi tới 100% các trường học và học sinh cấp THCS và THPT trong toàn tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền cuộc thi trên phương tiện thông tin đại chúng để cuộc thi đạt hiệu quả.
- Tổ chức đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc cuộc thi tại các địa phương.
- Đảm bảo kinh phí tổ chức cuộc thi theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phân công Phòng Chính trị tư tưởng phối hợp với các đơn vị liên quan trong điều hành và triển khai cuộc thi.
- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có cấp THCS, THPT trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi. Lấy kết quả tham gia cuộc thi là tiêu chí đánh giá thi đua đối với các đơn vị trong năm học 2018 – 2019.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện việc tham gia cuộc thi của các đơn vị.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan thành viên trong Ban tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai cuộc thi tại một số Trường, các Phòng giáo dục trong địa bàn tỉnh.

3. Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải.
- Phân công lãnh đạo tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi; phối hợp tham gia chỉ đạo và điều hành cuộc thi.

4. Trung tâm thông tin tỉnh.
- Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm và hỗ trợ cập nhật ngân hàng câu hỏi trên hệ thống thi trực tuyến. Thực hiện tổng hợp kết quả theo thể lệ của cuộc thi cho Ban tổ chức (BGK) sau khi kết thúc cuộc thi. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong quá trình cuộc thi diễn ra.
- Xây dựng kế hoạch truyền thông về cuộc thi (Tuyên truyền trên Cổng TTĐT tỉnh, Lập Fanpage hưởng ứng cuộc thi).

IV. KINH PHÍ
- Kinh phí triển khai cuộc thi được trích từ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 của Ban an toàn giao thông tỉnh.
- Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 267/KH-BATGT ngày 16/7/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh.

    Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học sinh Quảng Ninh với ATGT” năm 2018. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Ban An toàn giao thông tỉnh, điện thoại: 033.3635.328./.

.
.
.
.
.
.
.
.