Thông báo Về việc điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng cho đối tượng khách hàng sử dụng nước sạch của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

Thứ Năm, 17/08/2017, 16:17 [GMT+7]
.
.

Căn cứ Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII về việc Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bản tỉnh Quảng Ninh;

Thực hiện Công văn số 5530/UBND-TM4 ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII kỳ có thứ 5 liên quan đến phí, lệ phí.

Công ty cổ phần Quảng Ninh thông báo về việc điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng cho đối tượng khách hàng sử dụng nước sạch của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, cụ thể như sau:

STT

Đối tượng

Tỷ lệ thu phí (%) (tính trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả

Thành phố Uông Bí, Móng Cái

Các huyện, thị xã còn lại

1

Đối với các hộ dân (dùng nước cho sinh hoạt).

10%

10%

10%

2

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các đơn vị vũ trang nhân dân)

20%

15%

13%

3

- Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến;

- Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng; các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại; cung ứng tầu biển.

- Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; cơ sở y tế, trạm điều dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu (trừ cơ quan hành chính sự nghiệp);

- Cơ sở: Rửa ôtô, rửa xe máy, sửa chữa ôtô, sửa chữa xe máy;

- Các công trình xây dựng cơ bản và cơ sở sản xuất khác không thuộc đối tượng thu phí nước thải công nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP.

25%

15%

13%

4

Đối tượng khác

- Cẩm Phả: 110 đ/m3

- Hạ Long: 368 đ/m3

15%

13%

Thời gian: từ ngày 01/9/2017.

Nay Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh xin thông báo đến quý khách hàng được biết và Công ty sẽ áp dụng thu từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 9 năm 2017.

.
.
.
.
.
.
.
.