Thông báo về việc triển khai cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

Thứ Ba, 05/01/2016, 08:55 [GMT+7]
.
.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh

- Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Công an các đơn vị, địa phương

Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 do Quốc hội khoá XIII ban hành ngày 20-11-2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân (CCCD) cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

- Thời gian: Từ ngày 4-1-2016.

- Địa điểm:

+ Tại Trung tâm CCCD Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội), địa chỉ: Tầng I, trụ sở Cảnh sát - Công an tỉnh, Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

+ Tại địa điểm cấp CCCD Công an 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú.

Các quy định về cấp, quản lý thẻ CCCD được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân của Công an tỉnh và Công an 14 huyện, thị xã, thành phố.

- Chứng minh nhân dân (9 số, 12 số) đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định, nếu công dân có nhu cầu sẽ được đổi sang thẻ CCCD. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh biết, phối hợp công tác.

Công an tỉnh Quảng Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.