Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Yên

Thứ Tư, 19/10/2016, 16:37 [GMT+7]
.
.

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 54 ô đất gồm: 03 ô đất thuộc Khu QH dân cư tự xây Ba Đượng, phường Đông Mai; 09 ô đất thuộc Điểm xen cư số 1, xóm 6, xã Liên Hòa; 01 ô đất thuộc Điểm xen cư thôn Cẩm Thành, xã Cẩm La; 13 ô đất thuộc Khu dân cư tự xây xóm Cây Sằm, xã Tiền An và 28 ô đất thuộc Khu dân cư khu 10, phường Quảng Yên thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, chi tiết như sau:

STT

TÊN QUY HOẠCH

Ô SỐ

DIỆN TÍCH (m2)

ĐƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng/m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM
(đồng/ô đất)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC
(đồng/ô đất)

PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ
(đồng/hồ sơ)

I

Khu QH dân cư tự xây Ba Đượng, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên

Lô B

Ô số 17

349,00

4.510.000

1.573.990.000

100.000.000

500.000

01 ô đất

349,00

 

 

 

 

Lô D

Ô số 16

326,50

4.510.000

1.472.515.000

100.000.000

500.000

01 ô đất

326,50

 

 

 

 

Lô E

Ô số 20

90,00

4.510.000

405.900.000

25.000.000

200.000

01 ô đất

90,00

 

 

 

 

II

Điểm xen cư số 1, xóm 6, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên

Ô số 03, 04, 17

126,00

1.600.000

201.600.000

15.000.000

200.000

Ô số 05

90,00

1.920.000

172.800.000

15.000.000

100.000

Ô số 06

94,50

1.600.000

151.200.000

15.000.000

100.000

Ô số 15

126,00

1.920.000

241.920.000

15.000.000

200.000

Ô số 16, 18

130,50

1.600.000

208.800.000

15.000.000

200.000

Ô số 19

258,50

1.600.000

413.600.000

15.000.000

200.000

09 ô đất

1.082,00

 

 

 

 

III

Điểm xen cư thôn Cẩm Thành, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên.

Ô số 544

85,90

850.000

73.015.000

10.000.000

100.000

01 ô đất

85,90

 

 

 

 

IV

Khu dân cư tự xây xóm Cây Sằm, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên

Lô A

Ô số 13

115,00

1.750.000

201.250.000

20.000.000

200.000

01 ô đất

115,00

 

 

 

 

Lô B

Từ ô số 04 đến ô số 15

115,00

1.750.000

201.250.000

20.000.000

200.000

12 ô đất

1.380,00

 

 

 

 

 

V

 

Khu dân cư khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên

Ô số 01

112,00

2.760.000

309.120.000

25.000.000

200.000

Ô số 02

100,00

2.300.000

230.000.000

25.000.000

200.000

Ô số 03

120,60

2.300.000

277.380.000

25.000.000

200.000

Ô số 04

112,00

2.000.000

224.000.000

25.000.000

200.000

Ô số 05

121,70

2.000.000

243.400.000

25.000.000

200.000

Từ ô số 06 đến ô số 15 và từ ô số 18 đến ô số 26

90,00

2.000.000

180.000.000

20.000.000

100.000

Ô số 16 và ô số 17

90,00

2.400.000

216.000.000

25.000.000

200.000

Ô số 27

81,00

2.000.000

162.000.000

20.000.000

100.000

Ô số 28

95,00

2.000.000

190.000.000

20.000.000

100.000

28 ô đất

2.632,30

 

 

 

 

Tổng Cộng

54 ô đất

6.060,70

 

13.631.490.000

 

 

- Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 19/10/2016 đến hết ngày 21/11/2016.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên; Địa chỉ: Số 41, phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

+ UBND phường Đông Mai; UBND xã Liên Hòa; UBND xã Cẩm La, UBND xã Tiền An, UBND phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

+ Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 033.3816.731, website: www.daugiaquangninh.com.vn.

- Địa điểm xem tài sản: Phường Đông Mai; Xã Liên Hòa; Xã Cẩm La; xã Tiền An và phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ngày 21/11/2016 đến 16h ngày 21/11/2016 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Yên.

-Thời gian tổ chức đấu giá: Ngày 24/11/2016 (Buổi sáng từ 8h30’ đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30’) tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Quảng yên, tỉnh Quảng Ninh.

* Lưu ý: - Các cá nhân khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mang theo các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ khẩu (bản chứng thực hoặc bản photo kèm theo bản gốc để đối chiếu).

            - Tổ chức khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mang theo các giấy tờ sau: Đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện hợp pháp (bản chứng thực).

.
.
.
.
.
.
.
.