Ngày 27-7, giao lưu trực tuyến về hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp

Ngày 27-7, giao lưu trực tuyến về hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp

Ngày 27-7-2012, Báo Quảng Ninh điện tử tổ chức giao lưu trực tuyến với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh và lãnh đạo một số ngân hàng thương mại trên địa bàn về việc thực hiện chủ trương hỗ trợ lãi suất và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp.

Thời gian giao lưu từ 9 đến 11 giờ ngày 27-7-2012.

Những cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến nội dung này hãy gửi câu hỏi cho các chuyên gia ngay từ bây giờ để tham gia giao lưu.

.
.
.
.
.
.
.
.