Ưu đãi dự án tái sử dụng tro của nhà máy nhiệt điện

Chủ Nhật, 04/03/2018, 23:06 [GMT+7]
.
.

Công ty SEJONG E&C (Hàn Quốc) đang nghiên cứu một dự án tái sử dụng tro bay của nhà máy nhiệt điện chạy than. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị giải đáp, hiện có những chính sách hỗ trợ nào cho dự án như nêu trên?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Dự án tái sử dụng tro bay của nhà máy nhiệt điện than là dự án thuộc Khoản 2 Phụ lục III của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Do vậy, chủ đầu tư dự án được hưởng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ tương ứng được quy định tại Chương VII của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP như hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng quy định tại Điều 39; ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ về giải phóng mặt bằng và bồi thường theo Khoản 1, Điều 40; ưu đãi về huy động vốn đầu tư quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 42 và ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 43.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.