Nước thải của khu dân cư có phải thực hiện quan trắc?

Thứ Năm, 18/01/2018, 10:39 [GMT+7]
.
.

Để xác định dự án khu dân cư có lưu lượng nước thải 1.600m3/ngày.đêm có phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục hay không, cần căn cứ theo yêu cầu bảo vệ môi trường trong quy hoạch và bản chất nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của khu dân cư.

Theo phản ánh của ông Lê Vĩnh Khiêm (TPHCM), hiện chỉ thấy có quy định về quan trắc tự động bể xử lý nước thải trên 1.000m3 của khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà không thấy quy định với khu dân cư. Vậy, dự án khu dân cư có bể xử lý nước thải 1.600 m3 thì có bắt buộc phải có hệ thống quan trắc tự động không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày.đêm trở lên phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Hiện nay, thực tế tại một số khu dân cư, khu đô thị không chỉ có hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các cư dân mà có cả hoạt động của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô nhỏ.

Do đó, để xác định dự án khu dân cư, khu đô thị có lưu lượng nước thải 1.600m3/ngày.đêm có phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục hay không, cần căn cứ theo yêu cầu bảo vệ môi trường trong quy hoạch của khu dân cư và bản chất nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động khu dân cư.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.