Công trình nghệ thuật gắn với quyền tác giả, đấu thầu thế nào?

Thứ Ba, 02/01/2018, 21:49 [GMT+7]
.
.

Tại Điều 22 Luật Đấu thầu có quy định chỉ định thầu được áp dụng với gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình.

Ông Vũ Đình Hưng (Hà Nội) hỏi, từ khâu sáng tác cho đến thi công công trình có bao gồm các công tác tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, thi công và dự toán không? Nếu được thì có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu quy định gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình.

Điểm b, Khoản 1, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h Khoản 1, Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Theo đó, nhà thầu được nhận hồ sơ yêu cầu không phải đáp ứng về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.