Ông Ngô Văn Hải đủ điều kiện được giao một ô đất ở tái định cư có thu tiền sử dụng đất

Năm 2011, bà Trương Thị Vân (trú tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long) tặng cho con trai là ông Ngô Văn Hải một phần diện tích đất nhưng do chưa thực hiện thủ tục tách thửa và đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nên khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, diện tích đất này vẫn được lập phương án cho hộ bà Trương Thị Vân.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.