Đã nhận trợ cấp một lần có được hưởng thêm ưu đãi?

Thứ Ba, 03/11/2020, 08:23 [GMT+7]
.
.

Bác của bà Đồng Thu Hương (Hải Phòng) tham gia kháng chiến, được tặng Huy chương Chiến thắng hạng Nhì, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Từ năm 1995, bác của bà hưởng chế độ ưu đãi người có công mức 48.000 đồng/tháng và đến năm 2000, thì xin lĩnh chế độ trợ cấp một lần 1.600.000 đồng.

Bà Hương hỏi, đến nay, bác của bà còn được hưởng chế độ ưu đãi gì nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng được hưởng trợ cấp một lần theo thời gian tham gia kháng chiến. Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bác của bà Đồng Thu Hương tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất đã hưởng trợ cấp một lần. Khi chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.