Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

Thứ Ba, 15/09/2020, 08:27 [GMT+7]
.
.

Thời gian nghỉ hè của nhà giáo từ năm học 2020-2021

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020) quy định thời gian nghỉ hè của nhà giáo như sau:
- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm (hiện hành quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên phổ thông là 2 tháng, bao gồm nghỉ phép hằng năm);
- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng là 6 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm;
- Thời gian nghỉ hè hằng năm của giảng viên cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;
- Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách, thời gian nghỉ hè của các đối tượng trên do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quyết định theo thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ 1/9/2020

Thông tư số 02/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020) quy định hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm:

- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức);
+ Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập);
+ Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức);
+ Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập);
- Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức).
- Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

.
.
.
.
.
.
.
.