Chấp nhận một phần nội dung khiếu nại của ông Ngô Đăng An

Thứ Năm, 07/05/2020, 16:25 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, thực hiện dự án nâng cấp tuyến đê biển Yên Giang - Quảng Yên, ông Ngô Đăng An (khu 5, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) bị thu hồi một phần đất. Trên cơ sở kết quả kiểm đếm và xác minh nguồn gốc đất, UBND TX Quảng Yên đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình, tuy nhiên, ông An không đồng ý và có đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền.

Một góc tuyến đê Yên Giang - Quảng Yên.
Một góc tuyến đê Yên Giang - Quảng Yên.

Theo phương án được duyệt, ông Ngô Đăng An bị thu hồi 937,8m2 đất. Trong đó không bồi thường về đất; hỗ trợ 80% giá trị công trình kiến trúc xây dựng từ trước ngày 15/10/1993 (công trình có nguồn gốc nhận thanh lý tài sản từ HTX Liên Minh); các công trình còn lại xây dựng từ năm 1999 (xây dựng sau thời điểm nhận thanh lý tài sản) hỗ trợ 50% giá trị công trình; bồi thường 100% giá trị cây, hoa màu.

Ông An khiếu nại đề nghị được bồi thường về đất, bồi thường 100% giá trị công trình trên đất bị thu hồi. Nội dung khiếu nại này không được UBND TX Quảng Yên chấp nhận (Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 6/5/2019). Ông An tiếp tục khiếu nại lên tỉnh.

Theo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, hộ gia đình ông An sử dụng 2 thửa đất. Cụ thể, thửa số 26/06/GPMB có diện tích 1.264,4m2 (thu hồi 254,3m2, còn lại 1.010,1m2), tương ứng với thửa 16/19/BĐĐC năm 1996, ký hiệu là đất hoang, được HTX Liên Minh thanh lý tài sản trên đất khu vực phía trong đê ngôi nhà 3 gian (kho thuyền xây gạch) từ ngày 20/3/1993. Thửa 27A/06/GPMB có diện tích 3.386,8m2 (thu hồi là 683,5m2, còn lại 2.703,1m2), tương ứng với thửa 96/18/BĐĐC năm 1996 thể hiện là xưởng gỗ, được HTX Liên Minh thanh lý tài sản, máy móc, nhà xưởng trên đất từ ngày 20/3/1993.

Theo ông An, phần đất mà gia đình ông đang quản lý và sử dụng được nhận thanh lý từ thời điểm 20/3/1993. Trước thời điểm đó, tuyến đê Liên Minh chưa được đắp. Thời điểm áp dụng các quy định tại Pháp lệnh đê điều số 26/2000/PLUBTVQH10, sau này được thay thế bởi Luật Đê điều số 79/2006/QH11 và Quyết định số 2629/2005/QĐ-ND của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý bảo vệ tu bổ đê trên địa bàn tỉnh, sau thời điểm gia đình ông nhận thanh lý và sử dụng đối với diện tích bị thu hồi.

UBND TX Quảng Yên họp thống nhất phương án cưỡng chế thu hồi đất phục vụ xây dựng dự án
UBND TX Quảng Yên họp thống nhất phương án cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án nâng cấp tuyến đê Yên Giang - Quảng Yên đối với hộ ông Ngô Đăng An, tháng 3/2019. Ảnh: Bùi Niên (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)

Tuy nhiên, theo các tài liệu liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ ông An: Văn bản ngày 25/3/1993 của bộ phận thủy lợi thuộc Phòng Nông nghiệp Yên Hưng; đơn đề nghị ghi ngày 13/6/2000 của ông Ngô Đăng An; bản đồ địa chính năm 1996 và 2012; sơ đồ tổng mặt bằng quy hoạch tạm thời khu vực sửa tàu thuyền gỗ ngoài đê Liên Minh đã được UBND huyện Yên Hưng ký duyệt ngày 29/9/2003, đều thể hiện tuyến đê đã tồn tại từ nhiều năm trước và diện tích đất hộ ông An sử dụng và bị thu hồi đều nằm trong hành lang an toàn đê. Đặc biệt, đối với diện tích 578,1m2 tại thửa 57/81/BĐĐC năm 2012 (ứng với thửa 96/18/BĐĐC năm 1996) là diện tích đất xen kẹp giữa mép đê và ranh giới diện tích đất đã chuyển nhượng cho bà Trần Thúy Hạnh (phần đất hành lang đê đã được loại khỏi diện tích đất cho thuê tại Sơ đồ quy hoạch tạm thời năm 2003 mà UBND huyện Yên Hưng phê duyệt).

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều 82, Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này. Theo nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các quy định pháp luật khác có liên quan, UBND tỉnh nhận định việc UBND TX Quảng Yên xác định diện tích 937,8m2 đất thu hồi của hộ ông An nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ đê điều và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do vậy không đủ điều kiện để được bồi thường về đất là đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung yêu cầu bồi thường 100% giá trị tài sản, vật kiến trúc, do phần diện tích đất bị thu hồi không đủ điều kiện để bồi thường về đất, vì vậy UBND TX Quảng Yên áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 25 quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho hộ ông An đối với công trình xây dựng trước ngày 15/10/1993 được hỗ trợ 80% giá trị và công trình xây dựng từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2004 được hỗ trợ 50% giá trị là đúng quy định của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, đối với tài sản là công trình kiến trúc không phải do ông An tự xây dựng, nhưng có nguồn gốc mua thanh lý của HTX Liên Minh là tài sản hình thành trước thời điểm nhận thanh lý năm 1993 đã được hỗ trợ 80% giá trị, UBND TX Quảng Yên xem xét vận dụng để hỗ trợ thêm 20% giá trị còn lại cho gia đình, vì đây là công trình của HTX Liên Minh được phép xây dựng trên đất của HTX đã được giao để tổ chức sản xuất kinh doanh.

Từ nhận định trên, ngày 21/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 1311/QĐ-UBND chấp nhận nội dung đề nghị được hỗ trợ 100% giá trị công trình kiến trúc trên đất đối với các công trình có nguồn gốc nhận thanh lý từ HTX Liên Minh. Các đề nghị bồi thường về đất và bồi thường 100% giá trị công trình kiến trúc trên đất do gia đình xây dựng thêm không được chấp nhận.

Trần Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.