Giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công việc

Thứ Hai, 11/06/2018, 15:31 [GMT+7]
.
.

Bạn Lê Thu H., Công ty Than GH, hỏi: "Công ty tôi có người lao động tên là Nguyễn Thanh Th. đã nghỉ hưu vào tháng 12/2017. Tuy nhiên, đến tháng 2/2018 có kết quả giám định bệnh nghề nghiệp (trước đó, tháng 10/2017, anh Th. được Công ty cho đi giám định bệnh nghề nghiệp). Xin hỏi, trường hợp anh Th. nêu trên có được xem xét, giải quyết các chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành không?".

Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Bạch Thái Bưởi (TX Đông Triều) tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân. Ảnh: Lê Mạnh Thưởng (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh).
Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Bạch Thái Bưởi (TX Đông Triều) tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân. Ảnh: Lê Mạnh Thưởng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh tư vấn cho bạn như sau:

Điều 46 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, ngày 25/6/2015 có quy định về điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp như sau:

1. Người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại điểm a khoản này.

2. NLĐ khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian quy định thì được giám định để xem xét, giải quyết chế độ theo quy định của Chính phủ.

Hơn nữa tại Điều 6, Nghị định 37/ 2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 quy định Giám định cho NLĐ phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp. Theo đó, NLĐ khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp quy định tại Khoản 2, Điều 46 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

1. Đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định này mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp do yếu tố tác hại của nghề cũ gây nên trong khoảng thời gian bảo đảm kể từ ngày nghỉ hưu, chuyển việc khác hoặc thôi việc thì được chủ động đi khám phát hiện và giám định mức suy giảm khả năng lao động do mắc bệnh nghề nghiệp.

2. Người bị bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều này được Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương IV Nghị định này.

3. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với NLĐ phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển việc khác không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội đối với NLĐ đang làm việc hoặc bản sao quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với NLĐ đã nghỉ hưu;

b) Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa;

d) Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.

4. Trình tự, hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hằng tháng theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Thời gian bảo đảm đối với từng bệnh nghề nghiệp và trình tự, hồ sơ khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người lao động theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Như vậy, trường hợp anh Nguyễn Thanh Th. ở Công ty bạn thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết các chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

TT TVPL và Huấn luyện ATLĐ Công đoàn

(Điện thoại: 02033.829961/0969.902.505)

 

.
.
.
.
.
.
.
.